Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời khấn với cha Phanxico TRƯƠNG BỬU DIỆP

 

 

Lời khấn với cha Phanxico TRƯƠNG BỬU DIỆP, vị chứng nhân đương thời của Giáo Hội Công giáo Việt Nam. (nhân lễ giỗ lần thứ 74)

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng , Hằng Hữu, giàu Lòng Thương Xót, đã ban cho Giáo Hội Việt Nam một vị chứng nhân Đức Tin là cha Phanxico Trương Bửu Diệp, một vị mục tử đã noi gương Đức Kitô, anh dũng xả thân vì đoàn chiên.

 

Nay ngài đang chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa trên Thiên Quốc, nhưng năm nay ngày giỗ lần thứ 74 của ngài, không được tổ chức, vì một cơn dịch bệnh Corona đang hoành hành.

 

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của ngài, chúng con Nhân Danh Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần, một Thiên Chúa duy nhất và Hằng Hữu, cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Cả Giuse bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ, cùng chư vị các thánh trên Thiên Quốc, trong đó có cha Phanxico TRƯƠNG BỬU DIỆP, người con ưu tú của Tắc sậy, Bạc Liêu, Việt Nam. Xin giúp lời nguyện cầu , hầu Thiên Chúa ra tay can thiệp, để chặn đứng cơn đai dịch nầy đang lan tràn khắp nơi. Dù biết rằng, cơn nghĩa nộ giáng phạt trên nhân loại tội lỗi là điều phải đạo, song le, trong số kẻ dữ còn có người lành, nguyện xin Thiên Chúa nguôi cơn nghĩa nộ ra tay ngăn chặn cơn đại dịch, hầu cứu thoát người vô tội. Chúng con cầu xin nhờ Đức GIÊSU-KITÔ , Chúa chúng con ./. Amen

 

  • Đọc ba Kinh Lạy Cha, một Kinh Tin kính, ba Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh.

để cầu nguyện, cha Phanxico TRƯƠNG BỬU DIỆP sẽ cầu bàu cho chúng ta.

 

. Chúa GIÊSU nói:” Ai tin sẽ được...”

         Mong thay !

 

Ngày 12/03/2020

P.Trần Đình Phan Tiến (xin khấn)