Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Người ơi hãy đổi đời

NGƯỜI ƠI HÃY ĐỔI ĐỜI

 

ĐK: Người ơi hãy đổi đời và không ngừng đổi mới. Lời Chúa đang gọi mời, hãy đổi đời không ngơi.

 

1/ Chúa nhìn thấy tất cả, không gì Người bỏ qua, người nào luôn trung tín, Chúa yêu thương giữ gìn.

 

2/ Chúa quyền phép vô cùng, phúc lành Người rộng ban, người nào theo nẻo chính, sống cuộc đời ngay lành.