Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

19/02/2020

THỨ TƯ TUẦN 6 TN
Mc 8,22-26

 

TÌM LẠI ÁNH SÁNG

Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (Mc 8,25)

 

Suy niệm: Đôi mắt sáng giúp người ta phân biệt người và cảnh vật. Anh mù trong bài Phúc Âm thấy người “như cây cối” (Mc 8,25), nên biết mình mù lòa, anh đến xin Chúa cứu chữa. Chúa Giê-su làm phép lạ trả lại cho anh đôi mắt sáng nhờ đó anh thấy tỏ tường mọi sự. Qua phép lạ này, Chúa Giê-su tỏ ra Ngài là Đấng Thiên Sai đến đem ánh sáng cứu độ cho trần gian. Ngài là mặt trời chiếu soi những người ngồi trong tối tăm (Lc 1,78). Chính Chúa Giê-su xác nhận: “Ta là ánh sáng thế gian đến trong thế gian và ai tin vào ta sẽ không bước đi trong tối tăm” (Ga 12,46).

 

Mời Bạn: Do tội nguyên tổ lưu truyền, ai trong chúng ta cũng sinh ra trong tội lỗi. Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được Chúa Giê-su đưa ra khỏi vùng tối tăm tội lỗi và sự chết để dẫn vào cõi ánh sáng của ân sủng và sự sống trong Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi từ bỏ những việc làm đen tối của tội lỗi, và bước đi trong ánh sáng chân lý của Chúa. Nếu không có ánh sáng Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ mù lòa, không nhận thức rõ ràng điều thiện, điều ác, điều nên làm và điều không nên làm.

 

Sống Lời Chúa: Tôi sống và hành động dưới ánh sáng Lời Chúa. Tôi không để cho những dục tình, đam mê đen tối dẫn dắt làm cho mình ra mù quáng không nhận ra điều Chúa mong muốn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su. Cuộc sống trên trần gian là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Xin Chúa ban cho con sức mạnh và ơn khôn ngoan để con bền tâm chiến đấu chống lại thế lực đen tối sự dữ. Amen.