Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

07/02/2020

THỨ SÁU TUẦN 4 TN
Mc 6,14-29

 

VẠCH MẶT CHỈ TÊN ĐIỀU XẤU

Vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại thích nghe. (Mc 6,20)

 

Suy niệm: Ông Gio-an xuất hiện như một con người sống khổ hạnh, một đời sống minh chứng cho lời rao giảng. Không lạ gì lời rao giảng của ông luôn hùng hồn và cuốn hút. Ông không ngại dùng những lời lẽ mạnh mẽ, thậm chí nặng nề để lên án những người giả danh sám hối và gọi họ là “những nòi rắn độc.” Ông vạch mặt chỉ tên điều xấu, không nể mặt một ai; thế mà thiên hạ vẫn muốn nghe ông rao giảng và chịu phép rửa sám hối. Vua Hê-rô-đê là một trong số người như thế: nghe Gio-an nói “nhà vua rất phân vân, nhưng lại thích nghe.” Quả thế, chính vì tố giác tội ác mà Gio-an bị nhà vua tống ngục và rồi trả giá bằng mạng sống mình vì sự thù hận của Hê-rô-đi-a, người đàn bà lăng loàn quan hệ bất chính với Hê-rô-đê, người em chồng của mình.

 

Mời Bạn: Để noi gương Gio-an Tẩy giả mạnh mẽ lên tiếng bênh vực công lý và sự thật, bạn cần sống một đời sống chứng nhân trước đã. Điều đó có nghĩa là bạn dám vạch mặt chỉ tên điều xấu nơi chính bạn qua việc xét mình cách sâu xa và thường xuyên. Bao lâu bạn xét mình một lần? Hằng ngày hay chỉ vội vàng ít phút khi bạn đi xưng tội? Và nếu như bạn chỉ xưng tội “một năm ít là một lần” thì nguy cơ bỏ sót, lọt tội là rất cao.

 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian xét mình mỗi ngày chứ không phải chỉ khi nào đi xưng tội.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa xã hội trăm bề cạm bẫy và gương xấu, xin cho con luôn biết lựa chọn Lời Chúa là đường, là ánh sáng soi dẫn cuộc đời chúng con. Amen.