Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

06/02/2020

THỨ NĂM TUẦN 4 TN
Th. Phao-lô Mi-ki và các bạn tử đạo
Mc 6,7-13

 

CHÚNG TA ĐƯỢC SAI ĐI

Khi ấy Đức Giê-su gọi nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai các ông đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. (Mc 4,23)

 

Suy niệm: Chính tên gọi “tông đồ” có nghĩa là “được sai đi.” Được Chúa chọn gọi, được ở với Chúa, được Ngài huấn luyện, nhưng phải đến hôm nay, được Chúa sai đi thi hành sứ vụ, các tông đồ mới thực sự thể hiện trọn vẹn vai trò của mình. Công việc của các ông không phải là đi gây chiến nên không cần gươm giáo, “chỉ cần cây gậy” đi đường, cũng không phải là làm ăn kinh doanh, nên không cần bao bị, tiền bạc giắt lưng. Công việc của các Tông đồ là tiếp tục sứ mạng của Chúa Ki-tô: loan báo Nước Trời, kêu gọi mọi người sám hối hầu lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa. Vì thế hành trang lên đường của các ông chỉ cần gọn nhẹ, với sứ mạng rao giảng lòng sám hối và khử trừ ma quỷ.

 

Mời Bạn: Qua Bí tích Rửa tội, bạn được trở thành Ki-tô hữu, bạn cũng được sai đi như thế. Vẫn biết hành trang bảo đảm cho một cuộc sống thông thường là cần thiết, nhưng sứ mạng loan báo ơn cứu độ còn cấp bách hơn. Vì thế người tông đồ đừng để những lo toan vật chất, những vướng bận thế trần chi phối, gây cản trở, làm sao nhãng nhiệm vụ quan trọng này.

 

Sống Lời Chúa: Sau mỗi thánh lễ, các tín hữu đều được sai đi: đi về gia đình, thôn xóm, khu phố,… để làm tông đồ cho Nước Chúa. Bạn hãy luôn ý thức nhiệm vụ này và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tông đồ của Chúa trong mỗi ngày sống.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa sai con đi loan Tin Mừng tình yêu Chúa đến với mọi người. Xin Chúa giúp chúng con đừng để những lắng lo đời này cản trở, nhưng biết dùng những của Chúa ban để phục vụ sứ mạng tông đồ.