Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ba Đạo Sĩ Với Ánh Sao Lạ

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
BA ĐẠO SĨ VỚI ÁNH SAO LẠ

( Chúa Nhật Lễ Ba Vua ) 
 
 
 
Ánh Sao lạ với ba nhà Đạo Sĩ
Qủa ba Ông người thiên chí Chúa thương
Họ ân cần , nô nức quyết lên đường
Cảm tạ Chúa cho Ánh sao xuất hiện
 
 
 
Trời Bêlem ánh sáng tỏa Vinh hiển
Chiếu ánh quang ngời sáng xuống hang lừa
Trông xa kia Ánh sao lạ đẹp chưa
Ba Đạo sĩ cứ hướng này mà tiến
 
 
 
Theo Truyền thuyết có ánh sao xuất hiện
Khiến ba Vua họ nô nức trong lòng
Mang theo qùa  tặng Chúa Bé Hài Đồng
Đến phủ phục và thờ lạy Con Chúa
 
 
 
Dâng lên Chúa Vàng ,Nhủ hương, Mộc dược
Vàng tượng trưng lòng Mến Chúa Hài Nhi
Mộc dược là gian khổ với hy sinh
Còn Nhủ hương lòng tôn kính thắm thiết
 
 
 
Dâng lên Chúa Ba lễ vật đặc biệt
Đi cửa hẹp  phương thế đào luyện mình
Vượt gian nguy tuyết giá dâng hy sinh
Vì lòng mến họ chiến thắng tất cả
 
 
 
Còn Hêrôđê lại nổi danh bạo chúa
Ông dò đường để tiêu diệt Hài Nhi
Vì ghen tương Bé Hài Nhi Giêsu
Sè là Vua của muôn dân thiên hạ
 
 
 
Xin Mẹ giúp cho hồn còn đột phá
Tìm gặp Chúa để chiêm ngưởng tôn nhan
Nguyện xin Ngài như tiếng hát Thiên Thần
Trong Ngày Vui Sinh Nhật Con Thiên Chúa
 
 
 
  “ Vinh Danh Thiên Chúa trên trời
Bình An đưới thế cho người Chúa thương ”
 
 
 
                 Cao Trí Dũng

 

 

****************************************