Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

02/02/2020

CHÚA NHẬT TUẦN 4 TN – A
Dâng Chúa Giê-su trong đền thánh
Lc 2,22-40

 

ĐƯỢC ÂN NGHĨA CÙNG CHÚA

Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,40)

 

Suy niệm: Hài Nhi Giê-su được thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a dâng hiến cho Thiên Chúa trong đền thánh không chỉ là một việc làm chiếu theo luật Mô-sê: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa” (Lc 2,23). Là Con Thiên Chúa, Đức Giê-su luôn hiệp nhất với Chúa Cha. Giờ đây, bản tính nhân loại nơi Ngài được thánh hiến để thuộc trọn về Chúa và nhờ đó “ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” Hẳn nhiên trong thân phận con người, Hài Nhi Giê-su cũng gặp nhiều khó khăn thách đố trong cuộc sống; nhưng chính nhờ “trải qua nhiều đau khổ” Ngài đã “học biết thế nào là vâng phục” (Dt 5,8) để trưởng thành tới mức thập toàn và sẵn sàng thực hiện kế hoạch cứu độ con người.

 

Mời Bạn: Chúa Giê-su được dâng hiến trong đền thánh trở nên mẫu mực cho bạn để “hướng tới sự trưởng thành toàn diện” (Chủ đề mục vụ năm 2020). Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, bạn cũng được thánh hiến cho Thiên Chúa và được thông phần chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của Chúa Ki-tô. Đó chính là ơn gọi nên thánh của mọi ki-tô hữu, dù là tu sĩ hay giáo dân, qua việc sống chứng nhân cho Chúa trong bậc sống và việc bổn phận hằng ngày của mình.

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày ý thức phục vụ trong yêu thương để cảm nghiệm được niềm vui trong ơn gọi nên thánh của mình.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết dâng hiến trong vui tươi, hạnh phúc và bình an để dần trưởng thành và nên giống Chúa, được vững mạnh, khôn ngoan và đầy ân sủng của Chúa. Amen.