Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Tâm ca ngọn nến

TÂM CA NGỌN NẾN

HẢI NGUYỄN

 

1/ Con xin làm ngọn nến cháy mãi niềm tin yêu, dâng cho đời ánh sáng dẫu mình phải lụi tàn. Tình yêu con dâng hiến bừng lên như ánh nến. Chúa muốn gì nơi con. Này con đây xin đến để thi hành lệnh Chúa.

 

2/ Thân con dù hèn yếu vẫn ước nguyện dâng trao, tâm tư quyện tiếng hát rao truyền lời Tin Mừng. Tìm đưa chiên lạc lối về theo đường chân lý, có Chúa cùng con đi lửa tim con cháy mãi ánh nến hồng tình yêu.

3/ Với nén bạc được ban con ước nguyện nhân đôi, dâng cho đời khúc hát loan truyền về Nước Trời. Dù đôi khi hụt hơi, dù long lanh lệ rơi có Chúa ở bên con lòng con luôn kiên vững khi thi hành lệnh Chúa.

 

4/ Đi trên đường dương thế dẫu vấp nhiều chông gai, con vẫn nguyện theo Chúa đi phục vụ muôn người. Gởi trao trong tiếng hát tình yêu  con tha thiết, kiếp sống tằm buông tơ dệt nên câu ca mới dâng cho đời tình yêu.

 

ĐK: Chúa muốn con làm chi? Có Chúa trên đường đi miệng môi con hát mãi ngàn lời ca chúc vinh. Chúa muốn con làm chi? Có Chúa con sợ chi? Dù thân con yếu đuối cũng xin dâng chút lực hèn