Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Mưa thuận gió hòa

MƯA THUẬN GIÓ HÒA

NHẠC. ÂN DUY. LỜI DUY TÂN

 

ĐK: Mưa thuận gió hòa, Chúa đã ban mưa thuận gió hòa. Cỏ cây kết trái đơm hoa, ruộng đồng đồi nương lúa tốt bao la. Thiên Chúa hóa công là nguồn sự sống, từ trong ruộng đất đã quan phòng sản sinh, cơm bánh rượu ngon.

 

1/ Dâng lên câu ca này hồn tôi hỡi tán dương một Thiên Chúa. Không trung bao la hãy chúc tụng danh Chúa đến muôn thủa muôn đời.

 

2/ Trang nghiêm oai phong cẩm bào Ngài mang chiếu muôn ngàn hào quang. Uy nghi se mây Chúa lẫm liệt ngự giá Chúa cao cả huy hoàng.

 

3/ Tôn vinh nơi nơi ngàn đời khôn vơi Chúa uy quyền tuyệt đối. Muôn muôn sinh linh khắp vũ trụ hoàn mỹ chứng minh dũng lực Ngài.

 

4/ Yêu thương nhân gian thửa còn hồng hoang Chúa tuôn tràn hồng phúc. Ban cho no nê bánh thơm và rượu thắm đã nuôi dưỡng xác hồn.