Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Tiến Lên Đền Thánh

TIẾN LÊN ĐỀN THÁNH

KHỔNG VĨNH THÀNH

 

ĐK: Con tiến lên đền thánh, lòng con hân hoan lễ hội; vì Chúa là mùa xuân đất trời. Con khát khao được gần tới, như nai mong về bên suối, Chúa là mùa xuân của con suốt đời.

 

1/ Hạnh phúc thay ai nhận Chúa làm sức mạnh. Luôn mơ ước đêm ngày được về thành thánh. Này Giê-ru-sa-lem ơi! Làm sao cho chóng đến nơi. Để thờ lạy Chúa quyền năng từ ái tuyệt vời.

 

2/ Hạnh phúc thay ai được sống trong  thánh điện. Tôn vinh Chúa đêm ngày, ngợi khen, cảm mến. Kìa trông ngang Si-on. Vượt cao trên khắp núi non. Là nơi luật Chúa được truyền dậy khắp toàn dân.

 

3/ Hạnh phúc thay ai người sống đời ngay thật. Không gian dối ác độc, bàn tay thanh khiết. Được lên non cao xinh tươi. Được ban ân phúc không ngơi. Họ là dòng dõi kẻ tìm kiếm Chúa trọn đời.

 

4/ Hạnh phúc thay ai hằng giữ luật Chúa truyền. Luôn tiến bước trên đường Người thương chỉ dẫn. Đàn con như Ô-liu tươi. Hiền thê như gốc nho sai. Là ơn Thiên Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.