Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Chiên Thiên Chúa

CHIÊN THIÊN CHÚA

 

1/ Như lời Ông Gioan đã xác minh về Chúa cứu độ cho toàn dân biết rõ. Đức Ki-tô qua Vị Tiền Hô. Như lời đã chứng thực Người được sai đến cứu muôn dân. Chính Con Một của Chúa. Người là Đấng Chúa Cha đã tuyển chọn.

 

ĐK: Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian. Thần Khí xuống tựa bồ câu . Đấng đến và làm phép trong lửa Chúa Thánh Thần. Đây Chiên Thiên Chúa là Đấng xóa tội thế trần, là Chiên hiến tế vinh quang, là Con Thiên Chúa toàn năng.

 

2/ Qua từng lời tuyên xưng Thánh Gioan thực thi sứ mệnh, đi dọn đường lối trước để cung nghinh Con Người hiển vinh. Đem lời Ngôn Sứ truyền về tình yêu cứu thoát sinh linh. Đấng tuy ngự vào sau nhưng đã có trước Gioan tiền hô.

 

3/ Xin dạy con noi theo bước chứng nhân thực thi mỗi ngày.  Như thuở xưa Gioan cất bước đi loan truyền hồng ân. Xin vì ơn cứu chuộc hầu trở nên chứng tá hăng say. Sống đơn sơ nhỏ bé để Thiên Chúa mãi lớn lên hàng ngày.