Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Sao sáng trên trời

SAO SÁNG TRÊN TRỜI

 

1/ Vì sao sáng năm xưa dẫn Ba Vua lên đường tìm Chúa qua bao ngàn nỗi lao đao, đồi dốc non cao. Mang vàng, nhủ hương, mộc dược. Tiến dâng Vua Trời giáng thế. Niềm tin sáng trong con, dẫn con đi loan truyền lời Chúa nơi bao miền đất xa xôi. Nơi bao người sống đơn côi, con đã nhận ra được Ngài, giáng sinh trong mỗi con người.

 

ĐK: Xin niềm tin con vững vàng như sao xưa ngời sáng, soi muôn nơi thấy Chúa Trời. Ngài đã giáng sinh làm người. Xin niềm tin con kiên cường giữa vấn vương cuộc sống, Xin cho con luôn vững lòng cậy vào tình Chúa mênh mông.

 

2/ Tình yêu Chúa bao la, hoan ca cho người trần thế , như mưa nguồn chốn khô khan, đem an bình chốn ly tan. Ôi tình Ngài mãi ngập tràn, chứa chan muôn vàn ân phúc. Đời muôn nẻo phân ly, có đôi khi tâm hồn buồn chán, con trông về chốn Thiên Nhan. Dâng lên Ngài tiếng kêu van, xin được Ngài thương nhận lời, đỡ nâng chia sớt ngậm ngùi,

 

3/ Nguyện dâng tiếng tung hô Đức Kitô Vua Trời từ ái. Bao khó nhọc Chúa chung vai, để nỗi sầu mãi phôi phai, xin được ở trong tình Ngài, phúc ân tuôn tràn mãi mãi. Nhìn sao sáng năm xưa, quyết ra đi loan truyền Lời Chúa. Đem an bình chốn điêu linh, đem an bình chốn giao tranh, suốt cuộc đời xin trở thành, muối men giữa chốn nhân trần.