Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

31/01/2020

THỨ SÁU TUẦN 3 TN
Th. Gio-an Bốt-cô, linh mục
Mc 4,26-34

 

CHÚA GIÊ-SU LÀ DỤ NGÔN

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tùy theo mức độ họ có thể nghe. (Mc 4,33)

 

Suy niệm: “Đức Giê-su kể dụ ngôn cho dân chúng vây quanh Ngài, sử dụng các câu chuyện liên hệ đến đời sống họ, rút ra sự thật thiên đàng và gói nó bằng một nội dung trần thế” (Nhà biên kịch S. Kendrick). Nghệ thuật rao giảng của Đức Giê-su là nói nhiều hơn bằng cách nói ngắn hơn, với ít từ ngữ nhất. Đa số các dụ ngôn của Ngài đều dưới 250 từ. Dụ ngôn gần gũi với người nghe vì là các câu chuyện đến từ cuộc sống thường ngày, ai cũng hiểu dễ dàng. Thế nhưng, qua câu chuyện đời thường ấy, dụ ngôn đưa ta đi vào thế giới huyền nhiệm của Thiên Chúa: kế hoạch cứu độ của Chúa, tương quan giữa Ngài với con người, giữa con người với nhau, nhất là sự hiện diện của Nước Trời trên trần thế.

 

Mời Bạn: “Việc giảng dạy của Đức Giê-su bắt đầu bằng câu chuyện và kết thúc bằng biểu tượng – câu chuyện bắt đầu bằng dụ ngôn và kết thúc nơi ta. Đây không phải là câu chuyện Kinh thánh ta học hỏi, nhưng là câu chuyện của ta” (L. Sweet). Bạn hãy đi vào thế giới kín ẩn của Chúa bằng cách tập tạo mối tương quan thân thiết với Ngài. Lúc đó, dụ ngôn mà bạn được nghe trở thành câu chuyện cuộc đời của bạn.

 

Sống Lời Chúa: Tôi thường xuyên nghiền ngẫm những lời dạy, dụ ngôn của Chúa Giê-su để cho mối tương quan giữa mình với Chúa Giê-su ngày càng thêm thân thiết đến mức có thể nói “Tôi sống là Chúa sống trong tôi.”

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Dụ ngôn, Câu chuyện Thiên Chúa nói với con người. Xin cho con cảm nhận dụ ngôn là chính câu chuyện đời con, giúp con đi vào thế giới huyền nhiệm của Chúa. Amen.