Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

04/01/2020

THỨ BẢY TRƯỚC LỄ HIỂN LINH
Ga 1,35-42

 

GẶP GỠ ĐẤNG MÊ-SI-A

“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a,” nghĩa là Đấng Ki-tô. (Ga 1, 41)

 

Suy niệm: “Gặp gỡ Đức Ki-tô” là bài ca rất quen thuộc trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, thiếu nhi giáo lý. Lời ca diễn tả những ơn phúc quí giá nhận được từ kinh nghiệm gặp Chúa Giê-su: “Gặp gỡ Đức Ki-tô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô, đón nhận ơn tái sinh.” Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su đã có trải nghiệm này. Được Gio-an, thầy của mình giới thiệu, các ông đi tới gặp Đức Giê-su, người Na-da-rét, rồi ở lại với Ngài. Sau đó các ông sung sướng đi nói với người thân của mình: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (Ga 1,41). Lần gặp gỡ đó đã ghi khắc vào tâm khảm các ông một dấu ấn đặc biệt bởi vì nhiều năm sau các ông còn nhớ mãi khoảnh khắc đó: “lúc đó vào khoảng giờ thứ mười” (Ga 1,39).

 

Mời Bạn: Cho dù giống như các tôn giáo khác, Ki-tô giáo có các giới răn, giáo luật, hệ thống giáo thuyết tín lý, luân lý... nhưng điều cốt lõi trong Ki-tô giáo là cuộc gặp gỡ cá nhân mỗi người với Đức Ki-tô. Cuộc gặp gỡ đó “mở ra cho cuộc sống một chân trời mới để rồi từ đó dẫn đến một hướng đi có tính quyết định” (ĐGH Bê-nê-đi-tô XVI, Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, số 1). Người ta trở nên một Ki-tô hữu và được cứu rỗi nhờ gặp Đức Ki-tô, tin nơi Ngài và được biến đổi trong Ngài.

 

Sống Lời Chúa: Khi đọc Lời Chúa, nhất là đọc Phúc Âm, tôi đọc như nghe Chúa Giê-su đang nói với tôi. Tôi nói chuyện với Ngài như với một người thầy, một người bạn đường rất muốn đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn chúng con đến và ở lại với Chúa. Xin cho chúng con cởi mở tâm hồn và biết lắng nghe lời Chúa. Amen.