Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Lễ Giáng Sinh

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy
  1. Lễ Giáng Sinh, Thánh Lễ Đêm :

https://www.youtube.com/watch?v=7KlWll2YuSQ&t=107s

 

  1. Lễ Giáng Sinh, Thánh Lễ Ban Ngày

https://www.youtube.com/watch?v=ZHQ1DVv4frE&t=2s

 

  1. Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

https://www.youtube.com/watch?v=TVRV3IPlca0