Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

15/12/2019

CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A

Mt 11,2-11

TIN NGÀI LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN

Các môn đệ ông Gio-an đến hỏi Đức Giê-su rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 11,41)

 

Suy niệm: Khi các môn đệ đến bày tỏ sự ghen tỵ vì thấy dân chúng tuốn đến với Đức Giê-su, Gio-an Tẩy Giả đã giải thích cho họ rằng Đức Giê-su mới là Đấng Ki-tô, còn ông, trong vai trò phù rể vui mừng và chấp nhận lu mờ đi khi thấy chàng rể, là Đấng Ki-tô, được nổi bật lên (x. Ga 3,26-30). Thâm ý của Gio-an Tẩy Giả khi sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su “có thật là Đấng phải đến”, là muốn họ được trực tiếp gặp gỡ Đức Ki-tô. Hiểu ý đó, Chúa Giê-su đã giải tỏa ngộ nhận cho các môn đệ của Gio-an và cho dân chúng bằng cách chứng tỏ những lời ngôn sứ tiên báo về Đấng Thiên sai nay được ứng nghiệm qua các dấu lạ Ngài làm mà họ đang chứng kiến: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, người chết sống lại, người nghèo khó được nghe Tin Mừng” (x. Is 26,19; 29,18; 35,5-6; 42,7; 61,1). Nghiền ngẫm Lời Kinh Thánh và khám phá Lời đó được ứng nghiệm qua những dấu chỉ trong cuộc sống, đó là bí quyết để nhận biết và tin rằng Đức Giê-su chính là “Đấng phải đến”.

 

Mời Bạn: Những lúc yếu lòng trong đức tin, những lúc hoang mang nghi ngại, mời bạn ngồi xuống, mở sách Tin Mừng ra, đọc và suy niệm, để nhận biết Lời đang ứng nghiệm trong từng biến cố cuộc đời bạn và để xác tín rằng Ngài là Đức Ki-tô, là Đấng cứu độ, là Đấng giải thoát chúng ta khỏi cái chết đời đời và đưa chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu.

 

Sống Lời Chúa: Đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày để gặp gỡ Đức Ki-tô và thêm lòng xác tín vào Ngài.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Amen.