Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

09/12/2019

THỨ HAO TUẦN 2 MV

Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội Lc 1,26-38

SỐNG MÙA VỌNG NHƯ MẸ

 

“Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.  Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.” (Lc 1,30-32)

 

Suy niệm: Phụng vụ Lời Chúa trong mùa Vọng trình bày ba nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc loan báo Đấng Cứu Thế đến: đó là tiên tri I-sai-a, thánh Gio-an Tẩy Giả, và Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Tiên tri I-sai-a mô tả lòng khát mong Vua cứu tinh của dân Ít-ra-en. Ông và hối thúc dân thay đổi đời sống và chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng đón Vua sắp đến. Gio-an Tẩy Giả là sứ giả dọn đường và là người trực tiếp giới thiệu Đấng Cứu Thế đến. Ông đã thực thi sứ mạng của mình cho tới hơi thở cuối cùng bằng việc hy sinh chính mạng sống của mình. Về phần Mẹ Ma-ri-a, Mẹ không chỉ mong mỏi Thiên Chúa đến, mà còn đón nhận Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ. Trước hết, như bao thế hệ Do Thái chờ trông, Mẹ mong đợi Đấng Cứu Thế đến như lời Thiên Chúa đã hứa với dân tộc của Mẹ. Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài, đến làm người trong lòng của Mẹ. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Mẹ đón nhận ân phúc này bằng cách ban đặc ân vô nhiễm nguyên tội ngay từ ngày đầu cuộc đời của Mẹ. Đáp lại, Mẹ luôn trông đợi Chúa, luôn tận dụng ơn thánh của Chúa để sống đẹp lòng Chúa, tuân theo lời Chúa dạy và mang Chúa đến với tha nhân. Mẹ đã sống mùa Vọng như thế và dạy chúng ta biết thế nào là sống mùa Vọng.

 

Mời Bạn: Bạn có thực hành đạo đức nào mỗi ngày trong mùa Vọng để thể hiện lòng khát khao Chúa đến với bạn?

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày một việc lành dâng cho Chúa với lòng khát mong Chúa đến ngự vào lòng.

 

Cầu nguyện: Ma-ra-na-tha, lạy Chúa xin hãy đến.”