Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Mừng Kính Thánh Phanxicô Xavie

Mừng Kính Thánh Phanxicô Xavie

HƯƠNG ĐAN

 

ĐK: Hân hoan mừng kính Thánh Phanxicô Xavie. Hân hoan mừng kính Thánh Phanxicô Xavie. Người nhiệt tâm hăng say ra đi không ngơi, để truyền rao Tin Vui đến cho mọi nơi. Hân hoan mừng kính Thánh Phanxicô Xavie. Hân hoan mừng kính Thánh Phanxicô Xavie. Nguyện ngày đêm cho con luôn luôn noi gương cùng Người đem ánh sáng chiếu soi khắp nẻo đường.

 

1/ Chúa đã sai Người đi, đi khắp nẻo đường. Để kêu gọi mọi dân tộc Châu Á. Sống Tin Mừng thực thi Lời Chân Lý. Để mai ngày hưởng phúc vinh Thiên Đường.

 

2/ Con chắp tay nguyện xin, xin Thánh Quan Thầy. Giúp con được một tâm hồn nồng cháy. Đem cho đời Lời Chúa Lời hằng sống. Để muôn người nhận biết Cha trên trời.