Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Giáng Sinh A Ô Chữ 7-12

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Ô Chữ 7-12

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A
Ô Chữ & Trò Chơi

+++++++++++++++++
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25
Thánh Lễ Đêm :Tin Mừng thánh Luca  2,1-14
Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20
Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18
Lễ Thánh Gia Thất : Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-15.19-23
Lễ Hiển Linh : Tin mừng thánh Mátthêu 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,13-17
 
++++++++++++++++++++++++++++
  
Ô Chữ Giáng Sinh A 07

Những gợi ý
 
01. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)
 
02. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)
 
03. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 2,16)
 
04. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)
 
05. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)
 
06. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23)
 
07. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)

08. Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 3,13-15)
 
09. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)
 
10. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
11. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)
 
12. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
13. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
14. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)

15. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 07

 
01. Sứ thần (Lc 2,11)
02. Giacóp (Mt 1,16)
03. Hài Nhi (Lc 2,16)
04. Nguyên quán (Lc 2,3)
05. Thiên Chúa (Lc 2,20)
06. Nadarét (Mt 2,23)
07. Âugúttô (Lc 2,1)
08. Gioan (Mt 3,13-15)
09. Đavít (Mt 1,20)
10. Emmanuen (Mt 1,23)
11. Đấng Kitô (Mt 1,16)
12. Giêsu (Mt 1,21)
13. Maria (Mt 1,16)
14. Quiriniô (Lc 2,2)
15. Nhũ hương (Mt 2,11)
 
Hàng dọc : Hoan Ca Giáng Sinh
 
Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 08

Những gợi ý
 
01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
02. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)
 
03. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)
 
04. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)
 
05. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)

06. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)
 
07. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16)
 
08. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)
 
09. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
10. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)

11. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13)
 
12. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
 
13. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 08

 
01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Mộc dược (Mt 2,11)
03. Quiriniô (Lc 2,2)
04. Đấng Kitô (Mt 1,16)
05. Thiên Chúa (Ga 1,1)
06. Công chính (Mt 1,19)
07. Giuse (Mt 1,16)
08. Đavít (Mt 1,20)
09. Maria (Mt 1,16)
10. Giacóp (Mt 1,16)
11. Hêrôđê (Mt 2,13)
12. Ngôi Lời (Ga 1,3)
13. Giêsu (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Mừng Chúa Ra Đời
 
Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 09

Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1) 
 
02. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
03. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
04. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)

05. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)


06. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
07. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)
 
08. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? Lc 2,16)
 
09. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)
 
10. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
 
11. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)

12. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)
 
13. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)
 
14. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 09

 
01. Giuđê (Mt 2,1)
02. Giêsu (Mt 1,21)
03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Âugúttô (Lc 2,1)
05. Sự thật (Ga 1,17)
06.  Maria (Mt 1,16)
07. Quiriniô (Lc 2,2)
08. Hài Nhi (Lc 2,16)
09. Đavít (Mt 1,20)
10. Ngôi Lời (Ga 1,3)
11. Giacóp (Mt 1,16)
12. Ân sủng (Ga 1,17)
13. Thiên Chúa (Ga 1,1)
14. Công chính (Mt 1,19)


Hàng dọc : Đêm Thánh Vô Cùng  
 
Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 10

Những gợi ý
 
01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
02. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)
 
03. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
 
04. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
05. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)
 
06. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)
 
07. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên là gì? Giuse (Mt 1,16)
 
08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)
 
09. Bà Maria có thai do quyền năng của ai? (Mt 1,18)

10. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)
 
11. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, và con cháu tổ phụ nào? (Mt 1,1)
 
12. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)
 
13. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
14. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 10

 
01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Công chính (Mt 1,19)
03. Ngôi Lời (Ga 1,3)
04. Maria (Mt 1,16)
05. Bêlem (Lc 2,4-7)
06. Mộc dược (Mt 2,11)
07. Giuse (Mt 1,16)
08. Đấng Kitô (Mt 1,16)
09. Chúa Thánh Thần (Mt 1,18)
10. Ai cập (Mt 2,13)
11. Ápraham (Mt 1,1)
12. Sứ thần (Lc 2,11)
13. Ánh sáng (Ga 1,7)
14. Giêsu (Mt 1,21)
 
Hàng dọc : Ngôi Lời Nhập Thể
 
Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 11
Những ký tự của chủ đề nằm ở ô tô đậm.

Những gợi ý
 
01. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Người như hình chim gì? (Mt 3,19)
 
02. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
03. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)
 
04. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
05. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
06. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)
 
07. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)
 
08. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)
 
09. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23
 
10. Gia đình thánh gia trở về miền Galilê thời vua nào kế vị vua Hêrôđê Cả? (Mt 2,22)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 11


01. Chim Bồ câu (Mt 3,19)
02. Emmanuen (Mt 1,23)
03. Âugúttô (Lc 2,1)
04. Giêsu (Mt 1,21)
05. Maria (Mt 1,16)
06. Ai cập (Mt 2,13)
07. Bêlem (Lc 2,4-7)
08. Ân sủng (Ga 1,17)
09. Nadarét (Mt 2,23)
10. Áckhêlao (Mt 2,22)


Hàng dọc : Cao Cung Lên
 
Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 12
Những ký tự của chủ đề nằm ở ô tô đậm.

Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)
 
02. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
 
03. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
04. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
05. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)
 
06. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)

07. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)
 
 Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 1201. Đấng Kitô (Mt 1,16)
02. Ngôi Lời (Ga 1,3)
03. Giêsu (Mt 1,21)
04. Maria (Mt 1,16)
05. Bêlem (Lc 2,4-7)
06. Giacóp (Mt 1,16)
07. Quiriniô (Lc 2,2)


Hàng dọc :  Ngôi Lời
 
 
 Nguyễn Thái Hùng