Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Giáng Sinh A Ô Chữ 1 - 6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A Ô Chữ 1 - 6

 

VUI HỌC THÁNH KINH
Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A
Ô Chữ & Trò Chơi

+++++++++++++++++
Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh : Mt 1,1- 25
Thánh Lễ Đêm :Tin Mừng thánh Luca  2,1-14
Thánh Lễ Rạng Đông : Luca  2,15-20
Thánh Lễ Ban Ngày : Gioan 1,1-18
Lễ Thánh Gia Thất : Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-15.19-23
Lễ Hiển Linh : Tin mừng thánh Mátthêu 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,13-17
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 01

 
Những gợi ý
 
01. Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành Giêrusalem hỏi : “Đức Vua Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?” (Mt 2,2) 

02. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
03. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)
 
04. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
05. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)
 
06. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16)
 
07. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)
 
09. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 01

 
01. Phương Đông (Mt 2,2)
02. Giêsu (Mt 1,21)
03. Giacóp (Mt 1,16)
04. Emmanuen (Mt 1,23)
05. Âugúttô (Lc 2,1)
06. Giuse (Mt 1,16)
07. Maria (Mt 1,16)
08. Đấng Kitô (Mt 1,16)
09. Nhũ hương (Mt 2,11)
 
Hàng dọc :  Giáng Sinh
 
Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 02


Những gợi ý
 
01. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
02. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)
 
03. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)
 
04. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)

05. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)
 
06. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ ai mà có? (Ga 1,17)
 
07. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
 
08. Đức Giêsu đến xin ông Gioan làm gì cho mình? (Mt 3,13)
 
09. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
 Ô Chữ Giáng Sinh A 02

 
01. Ánh sáng (Ga 1,7)
02. Giacóp (Mt 1,16)
03. Quiriniô (Lc 2,2)
04. Âugúttô (Lc 2,1)
05. Bêlem (Lc 2,4-7)
06. Đức Giêsu Kitô (Ga 1,17)
07. Ngôi Lời (Ga 1,3)
08. Phép rửa (Mt 3,13)
09. Emmanuen (Mt 1,23)
 
Hàng dọc :  Hang Bêlem
 
Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 03


Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu được sinh ra tại đâu? (Lc 2,4-7)
 
02. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Người như hình chim gì? (Mt 3,19)
 
03. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
04. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
05.  Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)
 
06. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
07. Con của Giacóp, chồng của bà Maria, mẹ của Đức Giêsu, tên là gì? (Mt 1,16)
 
08. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 03

 
01. Bêlem (Lc 2,4-7)
02. Chim Bồ câu (Mt 3,19)
03. Emmanuen (Mt 1,23)
04. Maria (Mt 1,16)
05. Thiên Chúa (Lc 2,20)
06. Giêsu (Mt 1,21)
07. Giuse (Mt 1,16)
08. Quiriniô (Lc 2,2)


Hàng dọc :  Emmanuen
 
Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 04

Những gợi ý
 
01. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
02. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)

03. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
04. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)
 
05. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)
 
06. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
07. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1) 

08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)
 
09. Ông Giuse, chồng bà Maria, là người thế nào và không muốn tố giác bà? (Mt 1,19)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 04

 
01. Emmanuen (Mt 1,23)
02. Âugúttô (Lc 2,1)
03. Maria (Mt 1,16)
04. Ai cập (Mt 2,13)
05. Ân sủng (Ga 1,17)
06. Giêsu (Mt 1,21)
07. Giuđê (Mt 2,1)
08. Đấng Kitô (Mt 1,16)
09. Công chính (Mt 1,19)
 
Hàng dọc :  Mùa Ân Sủng
 
Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 05

Những gợi ý
 
01. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)
 
02. Đến nơi, những người chăn chiên gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với ai được đặt nằm trong máng cỏ? (Lc 2,16)
 
03. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)


04.  “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
05. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)
 
06. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)

07. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và điều gì, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)
 
08. Đức Giêsu, con bà Maria, cũng được gọi là gì? (Mt 1,16)
 
09. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
10. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
11. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
12. Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn điều gì và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có? (Ga 1,17)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 05

 
01. Sứ thần (Lc 2,11)
02. Hài Nhi (Lc 2,16)
03. Giacóp (Mt 1,16)
04. Emmanuen (Mt 1,23)
05. Nhũ hương (Mt 2,11)
06. Âugúttô (Lc 2,1)
07. Sự thật (Ga 1,17)
08. Đấng Kitô (Mt 1,16)
09. Maria (Mt 1,16)
10. Giêsu (Mt 1,21)
11. Ánh sáng (Ga 1,7)
12. Ân sủng (Ga 1,17)
 
Hàng dọc :  Thánh Tử Giêsu
 
Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô Chữ Giáng Sinh A 06

Những gợi ý
 
01. Thân phụ ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, tên là gì? (Mt 1,16)
 
02. Ông Gioan đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
03. Ai đã đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đất Ai cập? (Mt 2,14)
 
04. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23) 
 
05. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)
 
06. Mẹ Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
 
07. Thiên thần bảo ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21)
 
08. Ông Giuse, con cháu vua nào? (Mt 1,20)
 
09. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
 
10. “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta” tiếng Hípri là gì? (Mt 1,23)
 
11. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ Giáng Sinh A 06

 
01. Giacóp (Mt 1,16)
02. Ánh sáng (Ga 1,7)
03. Giuse (Mt 2,14)
04. Nadarét (Mt 2,23)
05. Nhũ hương (Mt 2,11)
06. Maria (Mt 1,16)
07. Giêsu (Mt 1,21)
08. Đavít (Mt 1,20)
09. Ngôi Lời (Ga 1,3)
10. Emmanuen (Mt 1,23)
11. Âugúttô (Lc 2,1)


Hàng dọc : Chúa Hài Đồng
 
Nguyễn Thái Hùng