Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Giáng Sinh A Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A
Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm

+++++++++++++++++

Lễ Đêm Giáng Sinh :Tin Mừng thánh Luca  2,1-14
Lễ Thánh Gia Thất : Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-15.19-23
Lễ Hiển Linh : Tin mừng thánh Mátthêu 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,13-17
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
37 Câu Hỏi Thưa
Mùa Giáng Sinh A
 
01. Hỏi : Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)
- Thưa :  Hoàng đế Âugúttô.


02. Hỏi : Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)
- Thưa : Tổng trấn Quiriniô.


03. Hỏi : Sau khi sinh con, bà Maria làm gì? (Lc 2,7)
- Thưa : Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ.


04. Hỏi : Sứ thần đã loan báo cho ai biết rằng: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)
- Thưa : Những người chăn chiên.


05. Hỏi : Khi sứ thần đứng bên cạnh trong những người chăn chiên và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, họ có thái độ thế nào? (Lc 2,9)
- Thưa : Kinh khiếp hãi hùng.
 
06. Hỏi : Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)
- Thưa : Nguyên quán.
 
07. Hỏi : Người thành hôn với ông Giuse tên là gì? (Lc 2,5)
- Thưa : Maria.
 
08. Hỏi : Bêlem là thành của vua nào? (Lc 2,11)
- Thưa : Vua Đavít.
 
09. Hỏi : Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)
- Thưa : Sứ thần.
 
10. Hỏi : Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13)
- Thưa : Vua Hêrôđê Cả.


11. Hỏi : Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13)
- Thưa : Đất Ai cập.


12. Hỏi : Khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ thế nào? (Mt 2,15)
- Thưa : Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.


13. Hỏi : Gia đình thánh gia trở về miền Galilê thời vua nào kế vị vua Hêrôđê Cả ? (Mt 2,22)
- Thưa : Vua Áckhêlao.


14. Hỏi : Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23)
- Thưa : Nadarét.


15. Hỏi : Ai đã đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đất Ai cập? (Mt 2,14)
- Thưa : Ông Giuse.
 
16. Hỏi : Người đã báo mộng cho ông Giuse biết để đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn đi là ai? (Mt 2,13)
- Thưa : Sứ Thần Chúa.
 
17. Hỏi : Nơi Đức Giêsu sinh sống thời niên thiếu là miền nào? (Mt 2,22)
 - Thưa : Miền Galilê.
 
18. Hỏi : Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, vua Hêrôđê đã làm gì với Hài Nhi Giêsu? (Mt 2,13)
- Thưa : Tìm giết.
 
19. Hỏi : Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)
- Thưa : Giuđê.


20. Hỏi : Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành Giêrusalem hỏi : “Đức Vua Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?” (Mt 2,2)
- Thưa : Từ Phương Đông.


21. Hỏi : Các nhà chiêm tinh đã hỏi ai về Đức Vua Do thái mới sinh? (Mt 2,2-3)
- Thưa : Vua Hêrôđê.


22. Hỏi : Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất nào, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa , Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời? (Mt 2,6)
- Thưa : Miền đất Giuđa.


23. Hỏi : Khi nhìn thấy Hài Nhi và thân mẫu Người là bà Maria, các nhà chiêm tinh đã làm gì? (Mt 2,11)
- Thưa : Sấp mình thờ lạy Người.


24. Hỏi : Ai đã đến từ phương Đông để thờ lạy Hài Nhi? (Mt 2,1)
- Thưa : Nhà chiêm tinh.
 
25. Hỏi : Thân mẫu Hài Nhi Giêsu tên là gì?  (Mt 2,10)
 - Thưa : Maria.
 
26. Hỏi : Các nhà chiêm tinh đến thành nào để hỏi Đức Vua Do thái mới sinh hạ? (Mt 2,1)
- Thưa : Thành Giêrusalem.
 
27. Hỏi : Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)
- Thưa : Vàng, Nhũ hương và Mộc dược.
 
28. Hỏi : Các nhà chiêm tinh hỏi ‘Đức Vua dân nào’ mới sinh, hiện ở đâu? (Mt 2,2)
- Thưa : Dân Do thái.
 
29. Hỏi : Đức Giêsu chịu phép rửa tại đâu? (Mt 3,13)
- Thưa : Sông Giođan.


30. Hỏi : Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 3,13-15)
- Thưa : Ông Gioan Tẩy Giả.


31. Hỏi : Đức Giêsu nói với ông Gioan: Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để làm gì? (Mt 3,15)
- Thưa : Để giữ trọn đức công chính.


32. Hỏi : Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong thì điều gì đã xảy ra? (Mt 3,16)
- Thưa : Các tầng trời mở ra.


33. Hỏi : Đây là con yêu dấu của Ta, Ta thế nào về Người? (Mt 3,17)
- Thưa : Ta hài lòng về Người.
 
34. Hỏi : Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Đức Giêsu như hình chim gì? (Mt 3,19)
- Thưa : Chim Bồ câu.
 
35. Hỏi : Đức Giêsu đến từ miền nào để xin ông Gioan làm phép rửa? (Mt 3,13)
- Thưa : Miền Galilê.
 
36. Hỏi : Ai đã đến xin ông Gioan làm phép rửa tại sông Giođan? (Mt 3,13)
 - Thưa : Đức Giêsu.
 
37. Hỏi : Đức Giêsu đến xin ông Gioan làm gì cho mình? (Mt 3,13)
- Thưa : Phép rửa.
 
 
Gb. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
++++++++++++++++
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Phụng Vụ Mùa Giáng Sinh Năm A
Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm
 
++++++++++++++

Thánh Lễ Đêm :Tin Mừng thánh Luca  2,1-14
Lễ Thánh Gia Thất : Tin Mừng thánh Mátthêu 2,13-15.19-23
Lễ Hiển Linh : Tin mừng thánh Mátthêu 2,1-12
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa : Tin Mừng thánh Mátthêu 3,13-17
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
37 Câu Trắc Nghiệm
Mùa Giáng Sinh A
 
01. Đức Giêsu sinh ra vào thời hoàng đế nào cai trị trên toàn cõi đế quốc Rôma? (Lc 2,1)
a. Hoàng đế Âugúttô.
b. Hoàng đế Xêda.
c. Hoàng đế Nêron.
d. Hoàng đế Tibêriô.
 
02. Đức Giêsu sinh ra vào thời ai làm tổng trấn xứ Xyri? (Lc 2,2)
a. Tổng trấn Philatô.
b. Tổng trấn Phêlích.
c. Tổng trấn Phéttô.
d. Tổng trấn Quiriniô.
 
03. Sau khi sinh con, bà Maria làm gì? (Lc 2,7)
a. Dâng Hài Nhi Giêsu vào đền thánh.
b. Thờ lạy Hài Nhi Giêsu và Con Thiên Chúa.
c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ.
d. Kiếm nhà trọ để cho Hài Nhi trú ngụ.
 
04. Sứ thần đã loan báo cho ai biết rằng: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)
a. Những nhà chiêm tinh.
b. Những người chăn chiên.
c. Dân thành Giêrusalem.
d. Con dân Ítraen.
 
05. Khi sứ thần đứng bên cạnh trong những người chăn chiên và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, họ có thái độ thế nào? (Lc 2,9)
a. Bối rối.
b. Vui mừng.
c. Hân hoan.
d. Kinh khiếp hãi hùng.
 
06. Khi thi hành chiếu chỉ kiểm tra dân số, mọi người phải về đâu mà kê khai tên tuổi? (Lc 2,3)
a. Thánh đô Giêrusalem.
b. Thành Nadarét.
c. Nguyên quán.
d. Thành Caphácnaum.
 
07. Người thành hôn với ông Giuse tên là gì? (Lc 2,5)
a. Anna.
b. Xara.
c. Maria.
d. Gioanna.
 
08. Bêlem là thành của vua nào? (Lc 2,11)
a. Vua Salem.
b. Vua Saun.
c. Vua Hêrôđê.
d. Vua Đavít.
 
09. Ai đã báo tin cho những người chăn chiên: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa? (Lc 2,11)
a. Vua Hêrôđê.
b. Thượng tế Caipha.
c. Sứ thần.
d. Ông Gioan Tẩy giả.
 
10. Vì vua tìm cách giết Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 2,13) 01. a. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,13)
a. Vua Hêrôđê Cả.
b. Vua Ácrippa.
c.  Vua Áckhêlao.
d.  Vua Hêrôđê Antipa.
 
11. Thánh Giuse đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đâu? (Mt 2,13) 02. a. Đất Ai cập (Mt 2,13)
a. Đất Ai cập.
b. Nước Xyri.
c.  Xứ Galilê.
d.  Đất Ả Rập.
 
12. Khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ thế nào? (Mt 2,15) (Mt 2,15)
a. Ta đã đưa Con Ta về niềm Đất Hứa.
b. Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.
c. Ta dẫn đưa Con Ta về miền Galilê.
d. Ta sẽ nuôi dưỡng Con Ta ở Ai Cập.
 
13. Gia đình thánh gia trở về miền Galilê thời vua nào kế vị vua Hêrôđê Cả ? (Mt 2,22)
a. Vua Pharaô.
b. Vua Ácrippa.
c. Vua Áckhêlao.
d. Vua Hêrôđê Antipa.
 
14. Thời niên thiếu, Đức Giêsu cư ngụ nơi đâu? (Mt 2,23) 
a. Bêtania.
b. Nadarét.
c. Bêlem.
d. Caphácnaum.
 
15. Ai đã đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang đất Ai cập? (Mt 2,14)
a. Ông Giêsê.
b. Ông Giôsuê.
c. Ông Giuse.
d. Ông Giacóp.
 
16. Người đã báo mộng cho ông Giuse biết để đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn đi là ai? (Mt 2,13)
a. Ông Gioan.
b. Vua Hêrôđê.
c. Sứ Thần Chúa.
d. Thượng tế Caipha.
 
17. Nơi Đức Giêsu sinh sống thời niên thiếu là miền nào? (Mt 2,22)
a. Miền Samaria.
b. Miền Thập Tĩnh.
c. Miền Galilê.
d. Miền Giuđê.
 
18. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, vua Hêrôđê đã làm gì với Hài Nhi Giêsu? (Mt 2,13)
a. Bảo vệ.
b. Nuôi dưỡng.
c. Tìm giết.
d. Khen ngợi.
 
19. Đức Giêsu sinh ra tại miền nào? (Mt 2,1)
a.  Giuđê.
b. Samari.
c. Galilê.
d. Thập Tỉnh.
 
20. Các nhà chiêm tinh từ đâu đến thành Giêrusalem hỏi : “Đức Vua Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?” (Mt 2,2)
a.  Phương Bắc.
b. Phương Đông.
c.  Phương Nam.
d.  Phương Tây.
 
21. Các nhà chiêm tinh đã hỏi ai về Đức Vua Do thái mới sinh? (Mt 2,2-3)
a.  Vua Hêrôđê.
b.  Ông Gioan Tẩy giả.
c.  Tổng trấn Philatô.
d.  Hoàng đế Âugúttô.
 
22. Hãy hoàn thành câu : “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của … …… , Vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời.” (Mt 2,6)
a. Giêrusalem.
b. Giacóp.
c. Ítraen.
d. Giuđa.
 
23. Khi nhìn thấy Hài Nhi và thân mẫu Người là bà Maria, các nhà chiêm tinh đã làm gì? (Mt 2,11)
a. Vui mừng hân hoan.
b. Sấp mình thờ lạy Người.
c. Báo tin Vua Hêrôđê sẽ đến thăm.
d.  Lo lắng.
 
24. Ai đã đến từ phương Đông để thờ lạy Hài Nhi? (Mt 2,1)
a. Các tư tế.
b. Nhà chiêm tinh.
c. Hoàng gia Hêrôđê.
d. Những người chăn chiên.
 
25. Thân mẫu Hài Nhi Giêsu tên là gì?  (Mt 2,10)
a. Xara.
b. Lyđia.
c. Maria.
d. Êlisabét.
 
26. Các nhà chiêm tinh đến thành nào để hỏi Đức Vua Do thái mới sinh hạ? (Mt 2,1)
a. Thành Caphácnaum.
b. Thành Bêlem.
c. Thành Nadarét.
d. Thành Giêrusalem.
 
27. Quà tặng của các nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)
a. Nhũ hương.
b. Vàng.
c. Mộc dược. 
d. Cả a, b và c đúng.
 
28. Các nhà chiêm tinh hỏi ‘Đức Vua dân nào mới sinh, hiện ở đâu’? (Mt 2,2)
a. Ai cập.
b. Do thái.
c. Syria.
d. Ả rập.
 
29. Đức Giêsu chịu phép rửa tại đâu? (Mt 3,13)
a. Sông Giođan.
b. Sông Êuphơrát.
c. Tại biển hồ Galilê.
c. Tại hồ Silôê.
 
30. Người đã làm phép rửa cho Đức Giêsu là ai? (Mt 3,13-15)
a. Ông Êlia.
b. Ông Gioan Tẩy Giả.
c. Ông Môsê.
d. Ông Nicôđêmô.
 
31. Hãy hoàn thành câu : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để … … …” (Mt 3,15)
a. Nên trọn lời Thánh Kinh.
b. Trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa.
c. Giữ trọn đức công chính.
d. Nêu gương cho mọi người.
 
32. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong thì điều gì đã xảy ra? (Mt 3,16)
a. Mọi người hân hoan.
b. Các thiên thần vui mừng.
c. Các tầng trời mở ra.
d. Các môn đệ chúc tụng Thầy.
 
33. Hãy hoàn thành câu : “Đây là con yêu dấu của Ta, … … …” (Mt 3,17)
a. Ta hài lòng về Người.
b. Người Ta đã thương mến.
c. Các ngươi hãy nghe lời Người.
d. Người sẽ cứu chuộc nhân loại.
 
34. Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống trên Đức Giêsu như hình chim gì? (Mt 3,19)
a. Lưỡi lửa.
b. Áng mây.
c. Chim Bồ câu.
d. Cả a, b và c đúng.
 
35. Đức Giêsu đến từ miền nào để xin ông Gioan làm phép rửa? (Mt 3,13)
a. Miền Samaria.
b. Miền Thập Tĩnh.
c. Miền Galilê.
d. Miền Giuđê.
 
36. Ai đã đến xin ông Gioan làm phép rửa tại sông Giođan? (Mt 3,13
a. Tư tế Dacaria.
b. Vua Hêrôđê Antipa.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Phêrô.
 
37. Đức Giêsu đến xin ông Gioan làm gì cho mình? (Mt 3,13)
a. Xức dầu.
b. Phép rửa.
c. Đặt tay. 
d. Cả a, b và c đúng.
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
Lời giải đáp Trắc Nghiệm 
 
01. a. Hoàng đế Âugúttô. (Lc 2,1)
02. d. Tổng trấn Quiriniô (Lc 2,2)
03. c. Lấy tã bọc con, rồi đặt trong máng cỏ (Lc 2,7)
04. b. Những người chăn chiên (Lc 2,11)
05. d. Kinh khiếp hãi hùng (Lc 2,9)
06. c. Nguyên quán (Lc 2,3)
07. c. Maria (Lc 2,5)
08. d. Vua Đavít (Lc 2,11)
09. c. Sứ thần (Lc 2,11)
10. a. Vua Hêrôđê Cả (Mt 2,13)
11. a. Đất Ai cập (Mt 2,13)
12. b. Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập (Mt 2,15)
13. c.  Vua Áckhêlao (Mt 2,22)
14. b.  Nadarét (Mt 2,23)
15. c. Ông Giuse (Mt 2,14)
16. c. Sứ Thần Chúa (Mt 2,13)
17. c. Miền Galilê (Mt 2,22)
18. c. Tìm giết (Mt 2,13)
19. a. Giuđê (Mt 2,1)
20. b. Phương Đông (Mt 2,2)
21. a. Vua Hêrôđê (Mt 2,2-3)
22. d. Giuđa (Mt 2,6)
23. b. Sấp mình thờ lạy Người (Mt 2,11)
24. b. Nhà chiêm tinh (Mt 2,1)
25. c. Maria (Mt 2,10)
26. d. Thành Giêrusalem (Mt 2,1)
27. d. Cả a, b và c đúng. (Mt 2,11)
28. b. Do thái (Mt 2,2)
29. a. Sông Giođan (Mt 3,13)
30. b. Ông Gioan Tẩy Giả (Mt 3,13-15)
31. c. Giữ trọn đức công chính (Mt 3,15)
32. c. Các tầng trời mở ra (Mt 3,16)
33. a. Ta hài lòng về Người (Mt 3,17)
34. c. Chim Bồ câu (Mt 3,19)
35. c. Miền Galilê (Mt 3,13)
36. c. Đức Giêsu (Mt 3,13)
37. b. Phép rửa (Mt 3,13)
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng