Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 21 Rèn Luyện Tư Duy Tập 7 * 451 - 460

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH 21
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 7 * 451 - 460

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 451. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
IXAAC
GIOANNA
AMMINADAP
 
Từ tiếp theo là :
 
GIESU
ANNA
CAIPHA
BARABA             
 
  
 
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng,
chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.
Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng”.
Mt 6,1

 
452.  CÙNG GẪM !  L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
MOACNI
HADEMA
BARUT
BOGAIO
NABOXO
 
Từ tiếp theo là :
 
SAELI
MUSEM
MORUPHO
HAROU

 
453.  CÙNG SUY GẪM !  L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ANRE
XANMON
KHANAN
GIOAN
XINVANO
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
              GIACOBE
              AMLIAT
              ABIATHA
              MAHALANEN
 
 
 
 
“Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận,
con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa”.
Gc 1,19-20

 
454. CÙNG TÌM !  L 
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 2 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là những nhân vật nào.
 
EGHITONO
APHILATOP
NAMMINADAPI
EPHILOLOGOP
BAPRAHAMI
ULYXANIAT
EMONAXONY
 
Gợi ý :  Trong dãy từ này có nhân vật APRAHAM.
 
 
 
455. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L
 
LORUKHAMA   con bà GOME
ABEN                con bà EVA
DINA                 con bà LEA
      ?                 con bà RUT
 
  
 
456. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
NATTHAN
MATTHIA
AUGUTTO
 
Từ tiếp theo là :
 
PHETTO
BATIME
GIOAN
SALOMON         
 
 
 
“Lương thực của Thầy  là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy,
 và hoàn tất công trình của Người”.
Ga 3,34

 
 
457.  CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
KHANAN
IXAAC
HERODION
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
GIACOP
ELIA
LOT
TOMA
 
 
 
458. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L 
 
EXAU             con bà REBECA
AHARON       con bà GIOKHEVET
ASE                con bà LEA
   ?                  con bà BATSEVA
 
 
 
459.  PHÉP ĐẢO CHỮ CÁI  !  L
 
Đây là những nhân vật bị đảo lộn vài mẫu tự theo 1 trật tự logíc nhất định. Những nhân vật này là ai ?
 
SAIAI
UKIOL
GABOA
PELEA
LADAE
AKHYT
KHATA
 
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật LUKIO
 
 
 
“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,
Ta cho thần khí Ta ngự trên nó ;
nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân”.
Is 42,1

 
460. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L
 
Bà IDEVEN          vợ ông  AKHAP
Bà ELISEVA        vợ ông  AHARON
Bà DOVORA        vợ ông  LAPPIDOT
          ?                  vợ ông  ACRIPPA
 
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 21 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 7
 

 441. CÙNG TÌM !  J
        Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
SIMON, GIESU, QUIRINIO, RODO, APOLO, BATOLOMEO, TECXIO.
 
442. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! 
        ITMAEN.
 
443. SẮP XẾP THEO NHÓM  !  L 
        KHANANIA
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nam.
 
444. NGƯỜI KẾ TIẾP  !  L 
 Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 3 mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là AMMINADAP.
 
445. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L 
 Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho trên lần lượt có 1, 2, 3 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ có 4 nguyên âm khác nhau :  EPAPRODITO.
 
446. TÌM KẾM   ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  QUIRINIO.
 
 
447.  ĐẢO TỪ  ! J
                        CAIN -- ACNI
                        TOMA -- AMOT
                        GIESU – GIUSE
                        GIOAN – GIONA.
 
448. CÙNG TÌM  !  J 
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
ONEXIMO, GIUDA, NAAMAN, BOXO, CAIPHA,LADARO, GIOKHONGIA.
 
449. TÌM MỐI QUAN HỆ  !  J
        GIOAN TẨY GỈA.
 
450. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  !  J 
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  IXAAC.

Gb. Nguyễn Thái Hùng