Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các Thánh cùng thông công

Các Thánh cùng thông công

 

Một bà vợ có ông chồng vừa là tay vũ phu vừa là bợm nhậu sau khi chết liền được vào thiên đàng. Ông chồng sau khi chết lên tới cửa thiên đàng thì Chúa Giêsu chặn lại và nói với ông:
- Vợ con ông đã là thánh rồi vì bao nhiêu năm trời bị ông hành hạ khổ sở đến chết. Còn ông thì phải xuống hỏa ngục.

 

Ông chồng đáp lại:
- Lạy Chúa, chẳng lẽ con lại không được hưởng ân huệ các thánh cùng thông công sao?

 

Chúa Giêsu ngạc nhiên hỏi:
- Ông muốn thông công cái gì chứ?

 

Ông chồng:
- Chúa nghĩ coi. Không nhờ con hành hạ thì làm sao vợ con của con có thể vào thiên đàng làm thánh, biết đâu họ chẳng ở trong luyện ngục hay hỏa ngục sao? Như vậy con cũng có công giúp cho vợ con của con là thánh. Con được hưởng ân huệ các thánh cùng thông công.

 

Chúa Giêsu mỉm cười đáp:
- Đúng ! Con phải xuống hỏa ngục, nhưng được thông công với vợ con của con ở trên thiên đàng.

 

Ông chồng: ???!!!...

Mimosa phụ trách