Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cảnh giác

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

CẢNH GIÁC

[Niệm ý Lc 21:5-19 ≈ Mt 24:1-13; Mc 13:1-3]

 

Đẹp thì đẹp, chẳng tốt đâu

Bề ngoài lộng lẫy cũng mau tan tành

Xưa nay mọi thứ rành rành

Gia-liêm đẹp mấy cũng thành bụi tro

Hãy coi chừng kẻo bị lừa

Bởi vì lắm kẻ ranh ma vô cùng

Tỏ ra cái vẻ yêu thương

Thế nhưng lại chỉ tính lường gạt thôi

Giả danh khắp chốn, mọi nơi

Ngay cả Chúa Trời chúng cũng giả danh

Thế nên phải cố giữ mình

Ông kia, bà nọ luôn rình hại ta

Có hồn phải ráng mà lo

Chớ tin nhảm nhí kẻo mà mất khôn

Chiến tranh, loạn lạc khắp miền

Ung thư, ôn dịch, lây lan mọi vùng

Ác nhân bách hại gia tăng

Hoành hành, áp bức, tang thương dân lành

Tiên ngôn ứng nghiệm rành rành

Theo Chúa nhân lành phải chịu thiệt thôi

Mỗi người chỉ có một đời

Đức tin ai vững, Chúa Trời xót thương

Thế nên luôn phải coi chừng

Khôn ngoan, tỉnh thức, tránh phường gian ngoa

 

TRẦM THIÊN THU