Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

25/05/2019

THỨ BẢY TUẦN 33 TN
Th. Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo
Lc 20,27-40

 

HƯỚNG VỀ TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

“Họ sẽ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần.” (Lc 20,36)

 

Suy niệm: Những người phái Sa-đốc đặt ra cho Chúa Giê-su vấn nạn của tập thể những người không tin có sự sống lại: Một người đã lấy bảy đời chồng, khi sống lại, người này sẽ là vợ của ai? Thực ra đây là một câu hỏi hay và họ đã hỏi đúng chỗ, bởi vì Chúa Giê-su là Thiên Chúa làm người nên Người có thể có câu trả lời thoả đáng cho họ: Khi sống lại trong trời mới đất mới, người ta sẽ không dựng vợ gả chồng, họ sẽ nên như các thiên thần. Đó chính là Nước Thiên Chúa đã đến ngày hoàn tất: một vương quốc hoà bình, công chính, thánh thiện được Chúa Giê-su hiển trị và trao lại cho Thiên Chúa Cha. Nước đó đã bắt đầu tại trần gian, chính là Hội Thánh, nơi qui tụ những người tin vào ơn cứu độ do Đức Ki-tô mang lại.

 

Mời Bạn: “Thiên Chúa không làm nên con cá nếu Ngài chưa làm nên biển cả để nó bơi. Ngài không làm nên con chim, nếu Ngài không dựng nên bầu trời để nó bay. Thiên Chúa cũng sẽ không đặt khát vọng sống bất tử vào lòng người nếu Ngài không dựng nên một thiên đàng để thoả mãn khát vọng đó.” Mầm sống vĩnh cửu được gieo vào lòng bạn, đừng để bất cứ sự gì vùi dập nó đi.

 

Chia sẻ: Chủ nghĩa tiêu thụ có gì ngăn trở người ki-tô hữu hướng về trời mới đất mới?

 

Sống Lời Chúa: Sống Tin Mừng, đón nhận Nước Chúa và hoán cải với tinh thần của một trẻ thơ, đấy là cách chúng ta tham dự vào – là cảm nếm trước – sự sống vĩnh cửu ở đây và ngay lúc này.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Xin cho chúng con luôn khát mong đi tìm Chúa, và biết gạt xa chúng con tất cả những gì có thể làm chúng con xa Chúa.