Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

01/11/2019

THỨ SÁU TUẦN 31 TN
Các Thánh Nam Nữ
Mt 5,1-12

 

KHÁT KHAO NÊN CÔNG CHÍNH

“Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.(Mt 5,6)

 

Suy niệm: Trong Tin Mừng Mát-thêu, người “công chính” không chỉ là người chu toàn thật tốt mọi điều luật. Trong hàng ngũ những người được gọi là “có phúc” trong Tám Mối Phúc, thì người “công chính” đồng nhất với “con cái Chúa”, những người được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Như thế, “công chính” là hoàn toàn sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa, luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và sẵn sàng thực thi Lời Chúa. Thánh cả Giu-se, cha nuôi của Đức Giê-su được gọi là người công chính, (x. Mt 1,19), người luôn sẵn sàng “làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24), ngài báo trước Đấng là khuôn mẫu cho sự “công chính trọn hảo” là Đức Giê-su Ki-tô. Do vậy, khát khao nên “người công chính” là khát khao “nên giống Đức Ki-tô” đến độ có thể nói như thánh Phao-lô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

 

Mời Bạn: Các thánh là những người không chỉ làm đầy đủ những điều luật buộc mà là những người đi trọn con đường “Tám Mối Phúc”. Mời bạn tiếp bước trên con đường mà các thánh đã đi qua, là con đường luôn khát khao sự công chính trọn hảo đó.

 

Sống Lời Chúa: Chúa Giê-su mở cho bạn nhiều con đường hạnh phúc rất gần gũi với đời sống bạn: đơn sơ, hiền lành, thương xót, trong sạch, hiếu hòa, nhẫn nại… Mời bạn nỗ lực thực hành bước đi để trở nên “công chính” mỗi ngày.

 

Cầu nguyện: Đọc Thánh vịnh 42: Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. (Tv 42,2-3)