Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Hãy sống khiêm nhường

HÃY SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

 

1/ Hễ ai nhắc mình lên thì sẽ bị hạ xuống. Hễ ai biết hạ mình, sẽ đẹp lòng Chúa quang minh. Người khôn thì chân chính, suy giẫm những lời dụ ngôn và nghe lời Chúa phán, sống đẹp lòng Chúa vô vàn.

 

ĐK: Lời Chúa phán hôm nay, lạy Ngài con đây lắng nghe. Chúa có lời sự sống, sự sống trong con đời đời.

 

2/ Sống trên cõi đời này, phải biết chu toàn việc Chúa. Sống nhân đức hiền hòa, sẽ đẹp lòng Chúa chúng ta. Bởi ai càng muốn lớn, càng sẽ phải hạ mình hơn. Đừng ganh tị hơn kém sẽ làm lòng Chúa vui thêm.

 

3/ Chúa cao cả quyền linh, thần thánh muôn loài thờ kính. Phúc cho kẻ khiêm nhường, sẽ được lòng Chúa yêu thương. Kẻ kêu ngạo chai đá. Chúa sẽ đứng nhìn đàng xa, vì mầm mống tội lỗi đã làm mờ tối trong lòng.

 

4/ Nếu khi đến dự tiệc thì chớ đến vào ngồi chỗ nhất, kẻo người lớn hơn mình cũng được mời đến hôm nay. Hãy khiêm nhường trong Chúa là biết sống đẹp lòng nhau, đừng kiêu ngạo kiêu hãnh, sẽ đẹp lòng Chúa lắm thay.