Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy bỏ "mình" vác thập giá theo Chúa

Hãy bỏ "mình" vác thập giá theo Chúa

Một ông vào than thở với cha xứ:
- Thưa cha, từ ngày cưới vợ tới giờ gia đình con không bao giờ yên ổn.

Cha xứ dùng lời Chúa khuyên ông:
- Để được hạnh phúc, con hãy bỏ "mình" vác thập giá theo Chúa.

Nghe vậy mắt ông sáng lên, ông chạy về nhà la to:
- Mình ơi, mình !

Bà vợ trong bếp ngạc nhiên đáp:
- Hôm nay ông ăn nhằm cái gì vậy. Từ trước tới giờ ông chỉ gọi tôi bằng bà, sao hôm nay ông tình tứ thế?

Ông chồng buồn bã đáp:
- Cha xứ dạy cho tui gọi bà là mình đó. Nhưng mình ơi, chúng ta phải chia tay nhé, vì cha xứ khuyên như thế.

Bà vợ la to:
- Cha nói nói với ông sao chứ?

Ông chồng:
- Cha nói: Hãy bỏ "mình" vác thập giá theo Chúa.

Bà vợ: ???!!!...

Mimosa phụ trách