Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ngàn dân ơi!

NGÀN DÂN ƠI!

 

ĐK: Ngàn dân ơi! Hãy tiến vào cung điện Thiên Chúa từ nhân. Dâng lời tán dương Danh Người. Đấng uy quyền tác sinh muôn loài. Nào mau tới trước thánh đài, tôn thờ Thiên Chúa hiển vinh, nơi Ngài chứa chan ân tình, cứu nhân loài ban hồng ân tái sinh.

 

1/ Đoàn con sấp mình quyết tâm từ nay thống hối, nguyện xa lỗi lầm cậy trông ơn Chúa khoan hồng. Hiệp dâng thánh lễ ân tình. Chúa trao thân mình thần lương nuôi dưỡng muôn người về nơi phúc vinh.

 

2/ Từ nay dốc lòng quyết theo đường ngay nẻo chính. Chỉ mong đáp tình Ngài yêu đã chết khổ hình. Rượu nho bánh miến lưu tình Chúa yêu nhân loại. Đoàn con cung kính dâng lời ngợi khen Thánh Danh.