Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúng con đang ở đây

Tác giả: 
Lm Dương Trung Tín

CN 28 QN       

Chúng con đang ở đây !!!!!!!!

  “Thế thì 9 người kia đâu?” (Lc 17,17)

 

  Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta, còn những người khác đâu, không thấy họ đến thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa? Những người khác có thể là anh chị em, họ hàng của ta đó. Họ là những người đã được rửa tội, nhưng không sống Đạo; không đến Nhà Thờ; có thể họ là những người ngoại chưa được biết Chúa, chưa tin Chúa. Chúng ta sẽ trả lời thế nào?

 

  Chúng ta sẽ trả lời bằng việc truyền giáo. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã viết trong thông điệp Ngày Truyền Giáo: “Sứ mạng truyền giáo này chạm tới bản thân chúng ta: Tôi là một sứ mạng, luôn luôn; bạn là một sứ mạng, luôn luôn; mỗi người nam người nữ đã chịu phép rửa là một sứ mạng. Những người đang yêu thì không bao giờ ở yên; họ được kéo ra khỏi con người họ; họ được thu hút bởi người khác và họ thu hút người khác; họ hiến mình cho người khác và xây dựng những mối quan hệ trao ban sự sống. Liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa, không ai là vô ích hay vô nghĩa. Mỗi người chúng ta là một sứ mạng cho thế giới, vì mỗi chúng ta là kết quả tình yêu của Thiên Chúa. Cho dù những người cha người mẹ có thể phản bội tình yêu của họ bằng sự dối trá, thù hằn và bất trung đi chăng nữa, Thiên Chúa không bao giờ lấy lại món quà sự sống của Người. Từ thuở đời đời Người đã tiền định cho mỗi con cái của Người được dự phần vào sự sống thần linh vĩnh cửu của Người (x. Ep 1:3-6)”.

 

    Theo đó, mỗi người chúng ta có một sứ mạng cho thế giới, chúng ta sẽ truyền giáo ở những nơi chúng ta sống và làm việc. Nghĩa là chúng ta sống và làm việc sao cho người ta nhận biết Chúa là Thiên Chúa của chúng ta và chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Vì yêu mà Thiên Chúa đã chọn chúng ta làm con và cũng vì yêu mà chúng ta tin và tôn thờ Thiên Chúa. Nơi mỗi người chúng ta có sự sống thần linh. Sự sống đó chúng ta được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Sự sống này Thiên Chúa ban cho những ai làm con cái Chúa.

 

  “Sự sống này được ban cho chúng ta trong Phép Rửa, ban cho chúng ta ơn đức tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết. Phép Rửa tái sinh chúng ta theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa, và làm chúng ta thành những chi thể của Thân Thể Chúa Kitô, tức là Hội Thánh. Theo nghĩa này, Phép Rửa thực sự cần thiết để được cứu rỗi vì nó bảo đảm rằng , luôn luôn và mọi nơi, chúng ta là những người con trai con gái trong nhà Cha, chứ không bao giờ là những trẻ cô nhi, những người xa lạ hay nô lệ. Thực tại bí tích nơi người Kitô hữu -được hoàn thành trong Thánh Thể-vẫn là ơn gọi và số phận của mọi người nam người nữ đang tìm kiếm ơn hoán cải và ơn cứu độ. Bởi vì Phép Rửa hoàn thành lời hứa về món quà của Thiên Chúa làm cho mọi người trở thành con cái [của Thiên Chúa] trong Chúa Con. Chúng ta là con cái của cha mẹ ruột chúng ta, nhưng trong Phép Rửa chúng ta nhận được nguồn mạch của mọi tình phụ tử và tình mẫu tử đích thực: Không ai có thể có Thiên Chúa là Cha nếu không có Hội Thánh là mẹ (x. Thánh Cyprianô, De Cath. Eccl., 6).

 

  Theo Đức Giáo Hoàng, sự sống thần linh này Chúa ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Bí tích rửa tội cần thiết cho sự cứu rỗi và bảo đảm chắc chắn, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Ngày chúng ta được rửa tội, là ngày chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và từ ngày đó trở đi, chúng ta sống với tư cách là con cái Thiên Chúa. Dù chúng ta có chối bỏ hay không sống Đạo; không đi Nhà Thờ đi nữa thì chúng ta vẫn là con của Thiên Chúa. Vì khi lãnh bi tích rửa tội, chúng ta được đóng ấn tín mãi mãi không thể xóa. Bởi đó, bổn phận của chúng ta là phải sống sao cho xứng đáng là con của Thiên Chúa và giúp cho người khác trở nên con cái Chúa nữa.

 

   Chúng ta hiểu sao về câu :Không ai có thể có Thiên Chúa là Cha nếu không có Hội Thánh là mẹ” ? Câu này có nghĩa là, chúng ta chỉ trở nên con cái Thiên Chúa qua Giáo Hội mà thôi. Giáo Hội như người mẹ sinh chúng ta qua bí tích rửa tội, để chúng ta nên con cái Thiên Chúa.

 

  Còn Đức Ma-ri-a thì sao, Ngài có phải là mẹ của chúng ta? Chúng ta cũng có thể nói rằng: Không ai có thể có Đức Ma-ri-a làm MẸ nếu không có Hội Thánh là MÁ.

 

  Trong Giáo Hội và qua phép rửa, chúng ta nên con cái Thiên Chúa và là anh chị em của Đức Giê-su. Mà Đức Giê-su là con Đức Mẹ thì chúng ta cũng là con của Đức Mẹ thôi. Là anh chị em của Đức Giê-su thì chúng ta cũng tham dự vào sứ mạng cứu thế của Ngài.

 

   “Sứ mạng này là phần thiết yếu của căn tính Kitô hữu chúng ta; nó làm chúng ta có trách nhiệm giúp mọi người thể hiện ơn gọi của họ là làm nghĩa tử của Chúa Cha, nhận ra nhân phẩm của mỗi người và quí trọng giá trị nội tại của sự sống con người, từ lúc thụ thai tới lúc chết”.

 

  Vậy, chúng ta đã là con cái Chúa, chúng ta có trách nhiệm và bổn phận giúp cho mọi người thể hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa của họ qua việc truyền giáo; qua việc tôn trọng nhân phẩm của mỗi người và quí trọng sự sống nơi họ. Để nếu Chúa có hỏi ta: Còn những người kia đâu, thì ta sẽ trả lời : Ở đây Chúa ạ. Anh chị em con; họ hàng con; những người đã được rửa tội; những người chưa tin Chúa, chúng con đang ở đây!!!!!!

 

                                            Lm. Bosco Dương Trung Tín