Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xưng tội chia trí

Xưng tội chia trí
 

Một thanh niên vào xưng tội với cha:

- Thưa cha, con lười biếng đọc kinh và đi lễ. Khi đọc kinh thì con ngủ gật, còn đi lễ thì bị chia trí lo ra. Thưa cha hết.

 

Đang lim rim cha xứ giật mình hỏi:

- Nãy giờ con xưng gì vậy, cha bị chia trí không để ý.

 

Anh thanh niên trợn mắt: ???!!!...

Mimosa phụ trách