Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Ngài hát trên đồi cao

NGÀI HÁT TRÊN ĐỒI CAO

LM. TỪ DUYÊN

 

ĐK: Một chiều nao trên thập giá giữa đồi cao, Ngài tặng ban bài ca thương mến. Một bài ca Ngài dâng tặng người một bài ca, Ngài trao vào đời đầy bao thương mến.

 

1/ Ngài đã hát, Ngài đã hát cho ai nghèo khó và đã hát cho ai bần cùng. Ngài chúc phúc, Ngài chúc phúc cho ai nghèo khó vì Nước Trời là của họ.

 

2/ Ngài đã hát, Ngài đã hát cho ai hiền đức và đã hát cho ai hiền lành. Ngài chúc phúc, Ngài chúc phúc cho ai nhân ái và cơ nghiệp thật giàu sang.

 

3/ Ngài đã hát, Ngài đã hát cho ai sầu khổ và đã hát cho ai phiền muộn. Ngài chúc phúc, Ngài chúc phúc cho ai đau khổ vì sẽ được Người ủi an.

 

4/ Ngài đã hát, Ngài đã hát cho ai tin tưởng và đã hát cho ai cậy nhờ. Ngài chúc phúc, Ngài chúc phúc cho ai cho ai công chính họ sẽ được đầy thỏa thuê.