Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đền tội theo mùa

Đền tội theo mùa

 

Chàng vào xưng tội như thường lệ. Cha xứ ra việc đền tội là lần một chuỗi Mân Côi. Chàng thắc mắc và phản đối:
- Thưa cha, những lần trước tội cũng bằng đó tội, nhưng cha chỉ bắt đền tội đọc 1 Kinh Lạy Cha thôi, sao lần này một đọc chuỗi lận?
 

Cha xứ giải thích:
- Đền tội theo mùa con ạ. Tháng này là tháng 10 tháng Mân Côi con không biết sao?
 

Chàng: ???!!!...

Mimosa phụ trách