Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khi nào có thể từ bỏ mọi sự mà theo Chúa

Khi nào có thể từ bỏ mọi sự mà theo Chúa

 

Đức Cha xuống thăm lớp Giáo lý tại một giáo xứ nọ. Ngài hỏi:
- Em nào có thể cho Đức Cha biết khi nào mình có thể từ bỏ mọi sự mà theo Chúa?

 

Cả lớp im bặt, bỗng một em quậy nhất lớp giơ tay. Thấy vậy Sơ đứng lớp tái xanh mặt. Em đứng dậy mỉm cười đáp:
- Thưa Đức Cha, chỉ khi chết thì chúng ta mới có thể từ bỏ mọi sự mà theo Chúa.

 

Đức Cha vỗ tay la lớn:
- Hay, qúa đúng. Các nhà thần học không ai trả lời được thế mà em lại trả lời rất chính xác. Sơ đâu. Ghi tên em này vào số hạng tối ưu và miễn thi cuối khóa.

 

Sơ há hốc miệng: ???!!!...

Mimosa phụ trách