Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính lạy Thánh Giá

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

KÍNH LẠY THÁNH GIÁ

 

Thật vô cùng kỳ diệu

Thánh Giá Đức Kitô

Nhìn thấy rõ là yếu

Nhưng mạnh mẽ bất ngờ

 

Nó đem lại sự sống

Dù thấy chết rõ ràng

Nó đem lại sự sáng

Chứ không phải tối tăm

 

Thánh Giá sinh lợi ích

Đường dẫn tới Thiên Đàng

Nó không gây mất mát

Mà tạo ánh vinh quang

 

Thánh Giá – hai thanh gỗ

Ghép lại thành chữ Tình

Hướng thượng và cao cả

Nối kết mọi sinh linh

 

Chúa chịu các thương tích

Để chữa lành chúng nhân

Là những nguồn nước mát

Tưới gội các linh hồn

 

Xin kính lạy Thánh Giá

Nơi treo Đấng Ngôi Lời

Là Thiên Chúa Cứu Độ

Ban Nguồn Sống đời đời

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Suy Tôn Thánh Giá – 2019