Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Từ bỏ và vác thập giá

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

 

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (08/09/2019)

 

 TỪ BỎ & VÁC THẬP GIÁ

 

"Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ,

vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta.

Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta "

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

 

Theo Chúa Giê-su hay làm môn đệ Chúa Giê-su là việc mà nhiều người ao ước. Nhưng để theo Chúa Giê-su hay làm môn đệ Chúa Giê-su lại là việc vô cùng khó khăn vất vả, vì có hai điều kiện lớn hơn hai ngọn núi mà rất nhiều ngưởi không đủ sức vượt qua. Trong bài Phúc âm Chúa nhật 23 Thường niên năm C Chúa Giê-su nêu lên hai điều kiện cơ bản ấy:

 

"Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.”  

 

 

“Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 14,14.25-33:

 

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giê-su, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

 

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

 

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 14,14.25-33:  Có hai đối tượng phải từ bỏ và một thập giá phải vác:

 

3.1 “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta” Trong bất kỳ xã hội nào thì gia đình, cha mẹ, anh chị em là những người gần gũi, thân thương nhất. Trong bất cứ xã hội nào thì mạng sống cũng là thứ quí giá nhất. Thế mà Chúa Giê-su lại tuyên bố: ”Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta”  Chúng ta phải hiểu thế nào về đòi hỏi này của Chúa Giê-su? Nếu hiểu nghĩa đen (là lìa bỏ cha mẹ, anh chị em ruột thịt) thì chỉ có một số rất ít người có thể làm được. Nhưng  nếu hiểu nghĩa bóng (là yêu mến, kính trọng vâng lời Thiên Chúa hơn cha mẹ, anh chị em ruột thịt và mạng sống mì nh) thì ai cũng có thể làm được. 

 

3.2 “Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta” Trong bất kỳ xã hội nào thì gia đình, cha mẹ, anh chị em là những người gần gũi, thân thương nhất. Trong bất cứ xã hội nào thì mạng sống cũng là thứ quí giá nhất. Thế mà Chúa Giê-su lại tuyên bố: ” Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta”  Chúng ta phải hiểu thế nào về đòi hỏi này của Chúa Giê-su? Nều hiểu nghĩa đen (là từ bỏ tất cả của cải mình có) thì chỉ có một số rất ít người có thể làm được. Nhưng  nếu hiểu nghĩa bóng (là không làm nô lệ cho của cải mình có, là chia sẻ ban phát của cải mình có với/cho người khác túng thiếu hơn mình) thì ai cũng có thể làm được. 

 

3.3 “Nếu ai đến với Ta mà không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” Trong bất cứ cuộc sống nào cũng có thử thách, khó khăn, càm dỗ mà con người phải vượt qua. Đó là thập giá của mỗi người mà Chúa Giê-su nói đến. ”Nếu ai đến với Ta mà không vác thập giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta”  vì những thứ ấy là không thể tránh khỏi và vì những thứ ấy tôi luyện chúng ta nên mạnh mẽ tinh tuyền và giúp chúng ta nên giống Chúa Giê-su là Đấng đã vác thập giá và đã chịu đóng đinh trên thập giá vì chúng ta.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 14,14.25-33:

 

4.1 Muốn từ bỏ thì phải luyện tập hằng ngày thì chúng ta phải dùng các phương thế cà tự nhiên lẫn siêu nhiên. Phương thế tự nhiên là nhận thực đúng đắn (về tình thân gia đình, về mang sống và về của cải vật chất) và chăm chỉ luyện tập. Phương thề siêu nhiên là cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn dám từ bỏ chẳng những những thứ không cần thiết mà cả những thứ tốt đẹp và cần thiết cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. 

 

4.2 Muốn vác được thập giá mính mà theo Chúa thì phải luyện tập và cần có sức mạnh của Thánh Thần thì chúng ta củng phải dùng các phương thế cà tự nhiên lẫn siêu nhiên. Phương thế tự nhiên là nhận thức đúng đắn  (về sự cần thiết và hữu ich của thập giá) và chăm chỉ luyện tập.  Phương thề siêu nhiên là cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta tinh thần và sức mạnh để vác được thập giá mình mà theo Chúa Giê-su Ki-tô.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA   14,14.25-33:

 

MỞ ĐẦU: 

 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy chúng con biết sống từ bỏ và vác thập giá mình để theo Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

 

1.  «Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giê-su, Người ngoảnh lại nói với họ.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho càng ngày càng có nhiều người đi theo Chúa Giêsu và lắng nghe lới Người nói với họ.

 

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

 

2. «Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng trong Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để các Hồng Y, Giám Mục và Linh mục từ bỏ mọi sự và dứt khoát theo Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã gọi và chọn các vị ấy.

 

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3 «Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi người giáo dân biết chập nhận vác thập giá mình mà theo Chúa Giê-su Ki-tô.

 

Xướng:  Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4 «Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho mọi người nhận ra rằng từ bỏ của cải là điều kiện cần thiết để làm môn đệ  Chúa Giê-su Ki-tô.

 

Xướng: Chúng con  cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

KẾT:  

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con biết sống từ bỏ và vác thập giá mình mà theo Chúa Giê-su Ki-tô.

 

Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha.

 

Chúng con xin Cha ban cho chúng con sức mạnh để chúng con dám từ bỏ và dứt khoát theo Chúa Giê-su Ki-tô là Con của Cha và là Chúa của chúng con.,

 

Chúng con cầu xin Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

 

Sài-gòn ngày 07 tháng 09 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.             

 

 

--