Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

08/09/2019

CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – C
Lc 14,25-33

 

BỎ MÌNH, VÁC THẬP GIÁ MÀ THEO CHÚA GIÊ-SU

Chúa Giê-su nói với những người cùng đi với Ngài: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,26-27)

 

Suy niệm: Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ trong một khung cảnh thật ý nghĩa : “Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su”. Hiển nhiên, không phải cứ cùng đi đường với Đức Giê-su mà đã là môn đệ của Ngài, mà còn phải “từ bỏ hết những gì mình có”“vác thập giá mình theo Chúa”. Nếu chỉ làm phúc bố thí, hoạt động công tác xã hội, nếu chỉ đi lễ, đọc kinh… mà chưa xoá bỏ dấu ấn của cái tôi -từ bỏ ý riêng mình,- và đóng lên những công việc đó dấu ấn của Thiên Chúa -vác thập giá mình mỗi ngày,- thì những việc đó chưa phải là việc của người môn đệ Chúa.

 

Mời Bạn hãy luôn tự nhủ mình rằng những việc tôi đã làm có lớn lao mấy đi nữa, nếu như không được đóng dấu ấn “bỏ–mình”+“vác–thập–giá–theo–Đức–Kitô”, thì dù tôi đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đàng đi nữa, Thiên Chúa cũng lắc đầu với tôi: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta(Mt 7,23).

 

Sống Lời Chúa: Mỗi tối kiểm điểm ngay cả những công việc tốt nhất bạn đã làm để phân định ra những động lực ích kỷ nào đã xen lẫn vào những việc đó khiến bạn đánh mất đi phẩm chất người môn đệ Chúa.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con thanh tẩy chính mình khỏi những động cơ xấu xa ích kỷ, để mỗi việc con làm đều giúp con từ bỏ chính mình triệt để hơn và vác thập giá theo Chúa cách trung thành hơn.