Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 18 Rèn Luyện Tư Duy Tập 4 * 261- 270

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 261- 270

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 261. ĐỐ BẠN   ! L
  

 Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
NACSON    có 1 mẫu tự
TADEO       có 2 mẫu tự 
TEPHANA  có 2 mẫu tự
GIOAN        không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
 
 
262. TÌM KẾM   ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
ACKHIPPO
IXAAC
MATTHEU
 
Từ tiếp theo là :
 
QUIRINIO
KENNAN
DEBEDE
ABIATHA           
 
   
263. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
MARIA
PHAOLO
AHARON
 
Từ tiếp theo là :
 
GIOP
CAIPHA
GIOAN
 ACNI  
                                   
 
 
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,
xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Lc 1,38

 
264. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L 
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
TIAXA
PECXIDE
PORITKILA
 
Từ tiếp theo là :
 
ETNA
DORUXILA
IDEVEN
COTURA               
 
  
265. CÙNG TÌM ! L
 
Những nhân vật phụ nữ này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
 
XIPPORA
HERODIA
KHUNDA
NAOMI
OHOLA
BATSEVA
GIOKHEVET
DALILA 
XAPHIRA 
AVIGAGIN 
 
 
 
266. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! L  
 
IXAAC      con ông APRAHAM
TOBIA      con ông TOBIT
DAVIT      con ông GIESE 
?         con ông DACARIA
 
    
 
 
 
267. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! L  
 
GAMALIA
BAGIESU
QUATO
SAMSON
TITO
 
Từ nào cũng thuộc nhóm từ trên đây.
 
BELEM
NAOMI
ABEN
 
 
 
268. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN ! L  
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GIUTTO
MATTAT
ACKHIPPO
 
Từ tiếp theo là :
 
GIULIO
ERATTO
GIACOBE
SIMON   
                     
 
“Anh em hãy sám hối,
vì Nước Trời đã gần đến.”
Mt 3,2

 
269. TÌM KẾM  ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
MATTITGIA
MENKEXEDE
BATOLOMEO
 
Từ tiếp theo là :
 
ONIXEMO
HECMOGHENE
ACKHELAO
ENGIAKIM     

 

270. ĐỐ BẠN ! L
  

Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
SAMSON  có 2 mẫu tự 
ITMAEN    có 2 mẫu tự
NATHAN  có 1 mẫu tự
MATTITGIA không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
  
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  

 
 251. NGƯỜI KẾ TIẾP  ! J 
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là APPHIA.
 
252. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  MACCO.
 
253. TÌM KẾM   ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 3 mẫu tự giống nhau. Vậy nhân vật xuất hiện là :  KHANANIA.
 
254. ĐỐ BẠN   ! J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có A, D và O. Vậy nhân vật cần tìm là ADO.
 
255. BẠN CÓ BIẾT  ! J
        ANNA.
 
256. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! J
DACARIA-ELISABET-GIOAN.
 
257. BẠN CÓ BIẾT ! J
        E (1)
        GIOHOSAPHAT (11).
 
258. CÙNG GẪM ! J
Những từ đã cho đều lần lượt bắt đầu bằng 2 mẫu tự của số thứ tự Sáu (sa), Năm (na), Bốn (bo)… .Từ tiếp theo sẽ là KIT (MOKIT).
 
259. CÙNG SUY GẪM ! J
Quan sát những nhân vật đã cho ta thấy có 1 quy luật chung là sau nguyên âm I là phụ âm O. Số lượng các mẫu tự đứng trước nguyên âm I lần lượt 1, 2, 3, 4 và 5 mẫu tự. Vậy nhân vật tiếp theo là MALAKHI.
 
260. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG ! J
Bạn hãy quan sát dãy từ đã cho, ta thấy xuất hiện 2 nhân vật là ELISABET - GIOANNA, được sắp xếp xen kẽ theo trật tự xuôi ngược : EaLnInSaAoBiEgT.

Gb. Nguyễn Thái Hùng