Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 18 Rèn Luyện Tư Duy Tập 4 * 251-260

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 251-260


 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 251. NGƯỜI KẾ TIẾP  ! L  
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GIOKHONGIA
SUSANNA
KHANANIA
ANRONICO
DIONYXIO
 
Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây.
 
DORUPBAVEN
APPHIA
BERECGIA
GIOKHEVET
 
 
 
“Họ mà làm thinh,
 thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên.”
Lc 19, 40

 
252. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
RUUMA
ACRIPPA
GIANNAI
 
Từ tiếp theo là :
 
MARIA
SAMSON
DAKEU 
MACCO              
 
  
 
253. TÌM KẾM   ! L
 
Dãy từ dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
AMMINADAP
KHITKIGIA
ELIEDE
 
Từ tiếp theo là :
 
XAPHIRA
KHANANIA
THEOPHYLO
SUSANNA     
           
 
 
 
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng,
thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”
Mc 6,4

 
254. ĐỐ BẠN   ! L
  

   
 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
LAMEC    có 1 mẫu tự
DEBEDE  có 1 mẫu tự 
LINO         có 1 mẫu tự
PHELICH không có mẫu tự nào.
 
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
 
“Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.”
Edkien 18,4
 
 
255. BẠN CÓ BIẾT  ! L
  

    

 
 
 
Đây là 1 nhân vật có 4 mẫu tự gồm 1 cặp nguyên âm và 1 cặp phụ âm.
 
Gợi ý : Nhân vật này không có mẫu tự T.
 
  
 
256. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! L
 
Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai. 
 
DCRLSBTGN
Gợi ý : Trong gia đình này có nhân vật GIOAN.
 
 
 
 
257. BẠN CÓ BIẾT ! L
 
Bạn có nhớ nhân vật nào có ít mẫu tự nhất và nhiều mẫu tự nhất.
 
 
 
 
258. CÙNG GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
SARAPHAEN
NAGIESU
BORODO
BARESA
HAQUATO
 
Từ tiếp theo là :
 
TAPYRO
MOKIT
KHISAIA
BAGIUTTO
 
 
259. CÙNG SUY GẪM ! L
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
GIONA
GAIO
LUKIO
GIULIO
CONELIO
 
Nhân vật tiếp theo là :
 
ONEXIMO
MALAKHI
NAKIXO
ANRONICO
 
 
 
260. CÂU ĐỐ TỪ VỰNG !L
 
Đây là 2 nhân vật nữ được sắp xếp theo 1 trật tự lôgíc nhất định. Bạn hãy xem đó là ai.
 
                        EALNINSAAOBIEGT

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  


 241. TÌM KẾM   ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  EUTYKHO.
 
242. ĐỐ BẠN   ! J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có  C,  A,  I & N. Vậy nhân vật cần tìm là : CAIN.
 
243. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J 
GIOANNA.
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ.
 
244. TÌM & TÌM  ! J 
GIANNAI, MATTITGIA,
PHILIPPHE,  SUSANNA, AVIGAGIN … …
 
245. NGƯỜI KẾ TIẾP  ! J 
Quan sát các nhân vật cho  trên đây, ta thấy lần lượt xuất hiện 2 cặp mẫu tự giống nhau trong mỗi từ. Vậy nhân vật tiếp theo sẽ là PHILIPPHE.
 
246. NHÂN VẬT NÀO XUẤT HIỆN  ! J 
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 1 cặp mẫu tự giống nhau đứng kề nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  MATTHEU.
 
247. TÌM KẾM   ! J
Quan sát dãy từ trên ta thấy những nhân vật đã cho có 4 nguyên âm khác nhau. Vậy nhân vật xuất hiện sẽ :  COLAUDIO.
 
248. ĐỐ BẠN   ! J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có L, O và T. Vậy nhân vật cần tìm là : LOT.
 
249. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! J
DAVIT – BATSEVA – SALOMOM.
 
250. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J 
XINTIKHE.
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng