Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cầu Mẹ Đầu Năm

Tác giả: 
Cao Trí Dũng
 
 
CẦU MẸ ĐẦU NĂM
 


Khởi đầu năm hãy bước vào nhà Chúa
Vào gia đình của Thiên Chúa Thần Linh
Mẹ cao sang ! Mẹ Thiên Chúa Thiên Đình
Con tin yêu cậy trông nhiều vào Mẹ
 


“Ta Chúc lành cho con cái mau lẹ
Nhờ vào Mẹ , Mẹ Thiên Chúa , Mẹ ta”
Kính yêu Mẹ , mến Mẹ tình đậm đà
Danh của Mẹ , “Mẹ Thiên Chúa”Hiền Mẫu
 
 

Maria , Mẹ Thiên Chúa …Mẹ thấu
Con Dân Việt , Mẹ La Vang nguyện cầu
Bao nhiêu năm phải chinh chiến điêu linh
Mẹ ơi Mẹ ! Mẹ Thiên Chúa đầy phúc
 


Trông cậy Mẹ trong mọi nơi mọi lúc
Vì Quyền uy ! Mẹ Chúa , Mẹ loài người
Nhân đầu năm kêu cầu Mẹ , Mẹ ơi
Mẹ huyền nhiệm ! Nữ tỳ Chúa muôn thủa
 


Maria ! Mẹ con , Mẹ Thiên Chúa
Xin dâng Mẹ Lời Nguyện cầu đầu năm
Cho Quê hương ! cho Đất Nước Việt Nam
Được Bình an , sớm Tự Do , Dân chủ
 


Maria ! Mẹ Nữ tỳ của Chúa
Danh của Mẹ , Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai
Chính qua Mẹ Con Thiên Chúa ra đời
Và trọn đời con được làm “Con Mẹ ”
 


Chính Gioan đại diện cả nhân loại
Khi giờ cuối lúc Chúa gần sinh thì
Con hạnh phúc được trao phó thực thi
Đây mãi là Con yêu dấu của Mẹ …
 


Hạnh phúc thay Chúa trao con cho Mẹ
Con mãi là đứa con của Mẹ luôn ..!...
Mẹ giờ đây vẫn luôn mãi là nguồn
Nơi xuất phát hằng tuôn bao Ơn phúc !
 


Cao Trí Dũng
 
 
********************************************