Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp ca và Hiệp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca: Lễ Vọng

 

Đáp ca Lễ Chính: