Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tội chửi thầm

Tội chửi thầm

 

Một tội nhân vào tòa giải tội không nói gì và đưa cho cha một mảnh giấy. Nhìn tờ giấy cha xứ quát to:
- Lạ thiệt! Phạm tội chửi thề một ngàn lần mà vào tòa giải tội không mở miệng mà lại im thin thít như thế.

 

Liền lúc đó cha xứ lại được đưa cho tờ giấy viết vội:
- Thưa cha, con chửi thầm thôi ạ vì con bị câm.

 

Cha xứ ngạc nhiên:
- Thì ra là thế. Việc đền tội con đọc thầm 3 chuỗi sự Vui, Thương, Mừng nhé.

 

Tội nhân trợn mắt viết xuống giấy: Trời !!!...

Mimosa phụ trách