Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hãy cầm lấy mà ăn

Hãy cầm lấy mà ăn

 

Một cha già bị lãng trí đọc lời truyền phép rượu như sau:
"Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, Vì này là chén Máu Thầy..."

 

Nghe vậy một em giúp lễ nhắc nhở:
"Thưa cha sai rồi, Chén Máu Thánh cầm lấy mà uống chứ làm sao mà cầm ăn được?"

 

Cha nhìn em và nói:
"Như thế lại càng mầu nhiệm hơn nữa con ạ". Rồi ngài lại tiếp tục...

 

Em giúp lễ: ???!!!

Mimosa phụ trách