Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK 17 Rèn Luyện Tư Duy Tập 3 * 181-190

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 3 * 181 - 190

 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

 
 181. CÙNG TÌM ! L 
 
 Đây là tên những phụ nữ trong Thánh Kinh  nhưng đã được thêm 4 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm xem đó là những nhân vật nào.
  
ONRAKHENNA
DAAPPHIANE
ENDINATA
DADERETTA
MAMIKHANNA
ENRAKHAPPA
OTCANDAKETA
 
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật RAKHAP
 
 
“Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng
và giơ tay cầu khẩn Danh Ngài.”
Tv 63,5
 
182. ĐỐ BẠN   ! L
   
   

 
Hãy quan sát những mẫu tự đã cho của các nhân vật dưới đây và rút ra 3 mẫu tự để tạo 1 nhân vật mới.
 
OOCPA có 2 mẫu tự 
SUNEM có 1 mẫu tự
TABITHA có 1 mẫu tự
BECNIKE không có mẫu tự nào.
  
Nhân vật trong ô này là ai ?
 
 
183. SẮP XẾP CHO ĐÚNG ! L
 
Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên xếp 1 phụ âm vào tên nhân vật. Bạn hãy xếp lại cho đúng.
 
UT                                 R
ANA                              N
ENIAKIM                       G
APRHAM                       A   
LADAO                          R
DORUXLA                     I   
PHILEMN                      O   
ACKHELA                     O                 
GIOHOSAPAT               H
MOTHUSELA                C   
          
Gợi ý : Trong những từ này có nhân vật RUT.
  
“Ngài bảo gì, các anh cứ làm theo.”
Ga 2,5

 
184. CÙNG TÌM ! L 
 
Đây là tên những nhân vật được nói tới trong Tân Ứơc nhưng đã được thêm 3 mẫu tự. Chúng ta cùng tìm đó là nhân vật nào.
  
ATHEOPHYLATA
EMATTHEUMA
SAMUEN
AGIOANNE
IDAVITTE
AGIACOPTI
ETOMANE 
  
Gợi ý : Trong dãy từ này có nhân vật GIOAN.
 
 
  
185. THỬ TÀI NHỚ ! L
 
Đây là những cặp cha con. Bạn hãy hoàn thành những cặp nhân vât này
 
  CHA                       CON
 *********                   ********* 
      ?                        SALOMON
      ?                        ENOT
      ?                        LAMEC
      ?                        ITMAEN
      ?                        ANNA
  TIME                           ?
  ENCANA                     ?
  ANPHE                        ?
  ADO                             ?
  BOAT                           ?
 
  
186.  NGƯỜI KẾ TIẾP ! L  
 
Những nhân vật dưới đây được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định.
 
BARABA
KHITKIGIA
MATTAT 
ACPACSAT
PHILIPPHE
 
Nhân vật nào sẽ xuất hiện tiếp theo trong những nhân vật cho sẵn sau đây.
 
BATOLOMEO
ANRONICO
BENGIAMIN
ACRIPPA   
 
 
“Thánh ý Chúa là gia nghiệp con mãi mãi
vì đó là hoan lạc của lòng con.”
Tv 119,105

 
187. CÙNG TÌM ! L  
 
Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
 
EUBULO
XEDA
ENGIAKIM
BOXO
CAIPHA
BELIA
EUNIKE
GIPTAC
HERODIA
 
  
“Lạy Thiên Chúa, Ngài đã nhớ đến con
và không bỏ rơi những kẻ yêu mến Ngài.”
Đn 14,18

 
188.  CÙNG TÌM ! L
  
Những nhân vật này được sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn hãy tìm nhân vật nào không tiếp theo trong dãy từ này.
  
COLAUDIA
PHEBE
GIACOBE
SIMY 
GIUDA
DAKEU
PHYGHELO
MOTHUSELAC
AMMINADAP
GIOKHANAN
 
 189. ĐI TÌM NGUYÊN ÂM  ! L
 
Đây là gia đình được nói tới trong Tin Mừng gồm bố, mẹ và con. Song vì 1 lý do nào đó các nguyên âm đã biến mất. Bạn hãy tìm giúp những nhân vật này là ai. 
  
DCRLSBTGN
 
Gợi ý : Trong gia đình này có nhân vật GIOAN.
 
 
190.  TÌM MỐI QUAN HỆ  !  L  

 
GIACOP con ông IXAAC
ELADA   con ông AHARON
GIUSE    con ông GIACOP
      ?       con ông ENCANA
 
 
 
“Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặp tình thương.”
Hs 10, 12

 

 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp

 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 17 RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 
 
171. SẮP XẾP THEO NHÓM  ! J  
DORUXILA.
Vì dãy từ đã cho là những nhân vật nữ.
 
172. THỬ TÀI NHỚ ! J

                 CHA                    CON
               *******                   *********
              GIUSE                 GIESU (Mt 1,16)
              GIOAN                ANRE (Mt 3,18)
              SIMON                RUPHO (Mc 15,21)
              PONUEN             ANNA (Lc 2,36)
              ADAM                  SET(St 5,3)
              TERAC                APRAM (St 11,27)
              APRAHAM           ITMAEN (St 16,15)
              GIACOP              DINA (St 30,21)
              ENCANA             SAMUEN (1Sm 1,20)
 
173. SẮP XẾP TỪ THEO NHÓM ! J
Từ tiếp theo trong dãy từ trên là GIPTAC, vì nó không có mẫu tự nào được lặp lại 2 lần.
 
174. THỬ TÀI NHỚ ! J
CHỒNG                VỢ
********                  ******** 
GIACOP              RAKHEN (St30,15-30)
GIUSE                 MARIA (Mt 1,16)
MOSE                 XIPPORA (Xh 6,20)
DACARIA            ELISABET (Lc 1,5)
HOSE                  GOME (Hs 1,3)
ENCANA             ANNA(1Sm1,19-20)
PHELICH             DORUXILA (Cv 24,24)
APRAM               XARAI (St 17,1-27)
ACRIPPA            BECNIKE (Cv 26,30)
BOAT                  RUT(Mt 1,5)
 
175. NHÂN VẬT TIẾP THEO !  J
GIESU.
Bạn lưu ý khoảng cách các mẫu tự đầu tiên của nhóm 1  ACE, nên mẫu tự tiếp theo của nhóm 2 là G.
 
176. CÙNG TÌM ! J
Ta chỉ cần bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự  cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.
GIESU, ABEN, XINVANO, MIKHA,
GIOHOSAPHAT,LADARO, KHUDA.
 
177. TÌM MỐI QUAN HỆ  ! J
Bà BECNIKE.
 
178. SẮP XẾP  LẠI !  J
Tông đồ SIMON.
 
179.   CON CHỮ BÍ ẨN ! J
 PHILATO.
Vì các nhân vật đã cho đều có mẫu tự đầu và cuối theo trật tự alphabet đảo ngược.
 
180. ĐỐ BẠN   ! J
Quan sát những mẫu tự đã cho ta thấy có E, L và A. Nhân vật cần tìm là: LEA.

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng