Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp ca và Hiệp lễ Chúa Thăng Thiên

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca:

 

AlleluiaL

 

Hiệp lễ: