Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Maria ! Mẹ Thiên Chúa

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

 

MARIA ! MẸ THIÊN CHÚA

 

Maria Mẹ con , Mẹ Thiên Chúa
Mẹ chúng con , Mẹ tất cả mọi người
Mẹ thưong giúp , Mẹ bên ta khắp nơi
Mẹ sẳn sàng đở nâng trong cuộc sống

 

Khi Thiên Thần báo tin qua giấc mộng
Mẹ hẵn hay phiền lụy đến Giuse
Nhưng biết qua Thánh Thần Mẹ mang thai
Nên “ Xin vâng”Mẹ vui mừng phó thác

 

Khi nghe Ông Simong không kinh ngạc
“ Một lưởi gươm sẽ thâu qua lòng Bà “
Mẹ vần một niềm tín thác ý Cha
Mẹ một da kiên trung luôn phó thác

 

Và khi Chúa trả lời , Mẹ khéo trách
Mẹ không thấy việc Cha giao con sao
Dẫu chưa hiểu ý nghĩa ấy thế nào
Nhưng một dạ vào Chúa Mẹ tin tưởng

 

Ngày nay sống nhờ có Mẹ âm hưởng
Con một dạ noi gương Mẹ kiên trung
Dạy con cái gương tử đạo anh hùng
Của tiền nhân nòi giống con Dân Việt

 

Noi gương Mẹ con tin yêu tha thiết
Phó dâng mình làm của lễ toàn thiêu
Gương con Mẹ chết khổ giá tiêu điều
Học gương Mẹ ! Mẹ đồng công Cứu độ

 

Là Thanh niên Mẹ yêu thương phù hộ
Khi ra đời số phận sẽ ra sao
Cần học hành và hướng theo đường nào
Hãy học Mẹ gương tin yêu tuyệt quá

 

Giáo Hội muốn Tôn vinh Mẹ Thiên Chúa
Ngay ngày đầu dương lịch của mỗi năm
Sang Năm mới con cầu Mẹ Chúc lành
Cho cuộc sống xinh tươi vượt xa trước

 

 

Cao Trí Dũng

 

**************************************