Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Tuần Thánh và Phục Sinh

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

1. Thứ Năm Tuần Thánh:

https://www.youtube.com/watch?v=ollqYnkVLio&t=103s

 

2. Thứ Sáu Tuần Thánh:

https://www.youtube.com/watch?v=MvN-SEurT6I

 

3. Thứ Bẩy và Chúa Nhật Phúc Sinh:

https://www.youtube.com/watch?v=18NMNAQzo78