Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Tết Nguyên Đán 7, 8, 9

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 
Với những gợi ý từ những nhân vật Ông Bà, Cha Mẹ, Vợ Chồng, Con Cái, Anh Chị Em trong Thánh Kinh Tân Cựu Ước.
 
Lời Chúa được trích dẫn từ bản dịch 
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 
+++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 07


Những gợi ý
 
01. Con của ông Bôát và bà Rút tên là gì ? (Mt 1,5)
 
02. Vợ ông Aharon, người làm phát ngôn viên cho ông Môsê, tên là gì ? (Xh 6,1-27).  
          
03. Chị của ông Ladarô, người đã chết và được Chúa Giêsu làm cho sống lại, tên là gì ? (Ga 11,1-14) 
 
04. Thân mẫu của ông Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đức Giêsu, tên là gì ?(Lc 1,57-66)
 
05. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia, xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa, nhưng lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không chiều theo ham muốn dục vọng của hai ông. Bà tên là gì ? (Đn 13,1-64)
 
05.  Cha của ông Alêxanđê và Ruphô tên là gì ? (Mc 15,21)
 
07. Mẹ của ông Aharon và ông Môsê tên là gì ? (Xh 6,1-27)
 
08. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)
 
09. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì ? (Xh 15,20).         
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 07

 
01. Ôvết (Mt 1,5)
02. Êliseva (Xh 6,1-27).  
03. Mácta (Ga 11,1-14) 
04. Êlisabét (Lc 1,57-66)
05. Susanna (Đn 13,1-64)
05. Simôn (Mc 15,21)
07. Giôkhevét (Xh 6,1-27). 
08. Maria (Mt 1,16)
09. Myriam (Xh 15,20)        
 
Hàng dọc : Tết Sum Vầy
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
+++++++++++++++++++++++++
 
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 08


Những gợi ý
 
01. Con của bà Haga tên là gì ? (St 16,15)

02. Tổ phụ Ixaác đã lấy con gái của ông Bơthuên, người Aram và là em gái của ông Laban, nàng tên là gì ? (St 25,19-20)               
 
03. Mẹ của ông Perét và Derác tên là gì ? (Mt 1,3)
 
04.  Tổ phụ Giacóp có 12 người con trai, nhưng chỉ có 1 cô con gái do bà Lêa sinh ra. Cô gái ấy tên là gì ? (St 30,21).
 
05. Người vợ của tiên tri Hôsê tên là gì ? (Hs 1,2-5)         
 
06. Ông Bôát đã cưới ai, người đã sinh ra  ông Ôvết, chính ông Ôvết là cha của ông Giêsê thân sinh của Đavít ? (R 4,13-17)       
     
07. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì ? (Xh 15,20) 
 
08. Vợ của ông Amram, một người thuộc chi tộc Lêvi, chống lại lệnh vua Pharaô khi không quăng Môsê, con bà xuống sông nhưng đã giấu đi. Mẹ ông Môsê tên là gì ? (Xh 2,1-10 & 6,20)
 
09. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê. Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, bà tên là gì ? (Lc 8,3) 
 
10.  Một người con của ông Simôn, người vác đỡ thập giả của Đức Giêsu.(Mc 15,21)
 
11. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)
 
12. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì ? (Cv 25,13-27)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
 
Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 08

 
 
01. Ítmaen (St 16,15)
02. Rêbêca (St 25,19-20).              
03. Tama (Mt 1,3)
04. Dina (St 30,21)
05. Gôme (Hs 1,2-5)   
06. Rút (R 4,13-17)          
07. Myriam (Xh 15,20) 
08. Giôkhevét (Xh 2,1-10 & 6,20)
09. Gioanna (Lc 8,3) 
10. Alêxanđê (Mc 15,21)
11. Maria (Mt 1,16)
12. Bécnikê (Cv 25,13-27)
 
Hàng dọc : Tết Nguyên Đán
 
 Nguyễn Thái Hùng 
++++++++++++++++++++++
 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 09


Những gợi ý
 
01. Chị dâu của bà Rút tên là gì ? (R1,1…)
 
02. Thân phụ của ông Mơnase, một chi tộc của dân Ítraen, tên là gì ? (St 41,51)

03. Anh của tông đồ Phêrô tên là gì ? (Mt 10,2)
 
04. Tướng Xixơra, chỉ huy quân Giavin, đã hỏi xin bà vợ ông Kheve người Kêni : “Cho tôi xin chút nước uống vì tôi khát quá”. Vợ ông Kheve tên là gì ? (Tl 4,19) 
 
05. Thân phụ ông Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đức Giêsu, tên là gì ? (Lc 1,57-66)
06. Vợ của ông Xannon tên là gì ? (Mt 1,5)
 
07. Tiên tri Hôsê có 3 người con với bà Gôme, hai con trai và một cô con gái. Cô con gái ấy tên là gì ? (Hs 1,6)
 
08. Bản gia phả của Đức Giêsu theo thánh Mátthêu, người đã sinh ra ông Giuse, chồng bà Maria và là cha nuôi của Đức Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)
 
09. Mẹ của ông Épraim, một chi tộc của dân Ítraen, tên là gì ? (St 41,51)
 
10. Thân phụ của vua Salomon tên là gì ? (2Sm 12,24-25)
 
11. Mẹ của ngôn sứ Samuen tên là gì ? (1Sm 1,1...)  
         
12. Con gái ông Rơuên, tư tế của Madian, người có 7 cô con gái. Người chị được gả cho ông Môsê tên là gì ? (Xh 2,21). 
 
13. Con của bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)
 
 14. Một người con của ông Nôê. (St 6,5-10)
 
15. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì ? (Cv 25,13-27)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 09

 
01. Oocpa (R1,1…)
02. Giuse (St 41,51)
03. Anrê (Mt 10,2)
04. Giaên (Tl 4,19) 
05. Dacaria (Lc 1,57-66)
06. Rakháp (Mt 1,5)
07. Lô-Rukhama (Hs 1,6)
08. Giacóp (Mt 1,16)
09. Átnát (St 41,51)
10. Đavít (2Sm 12,24-25)
11. Anna (1Sm 1,1...) 
12. Xíppora (Xh 2,21)
13. Giêsu (Mt 1,16)
14. Giaphét (St 6,5-10)
15. Bécnikê (Cv 25,13-27)
 
Hàng dọc : Cung Chúc Tân Xuân
 
Nguyễn Thái Hùng