Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Tết Nguyên Đán 4, 5, 6

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 
Với những gợi ý từ những nhân vật Ông Bà, Cha Mẹ, Vợ Chồng, Con Cái, Anh Chị Em trong Thánh Kinh Tân Cựu Ước.
 
Lời Chúa được trích dẫn từ bản dịch 
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 
+++++++++++++++++++

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 04

 
 

 
Những gợi ý
 
01. Mẹ của ông Ítmaen tên là gì ? (St 16,1-16). 
 
02. Con của bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)
 
03. Thân phụ của ông Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đức Giêsu, tên là gì ? (Lc 1,57-66)
 
04. Thân phụ của vua Salômôn tên là gì ? (Mt 1,6)
 
05. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)
    
06. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê. Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, tên là gì ? (Lc 8,3) 
   
07. Chồng của bà Đơruxila tên là gì ? (Cv 21,1-27)  
 
08. Mẹ của ông Môsê tên là gì ? (Xh 6,1-27)
 
09. Chồng của bà Bécnikê tên là gì ? (Cv 25,13-27)
 
10. Vợ ông Aharon, người làm phát ngôn viên cho ông Môsê, tên là gì ?  (Xh 6,1-27) 
 
11. Thân phụ của tổ phụ Ixaác tên là gì ? (St 21,1-5)
 
12. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia, xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa, nhưng lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không chiều theo ham muốn dục vọng của hai ông. Bà tên là gì ? (Đn 13,1-64)
 
13. Vợ của ông Xanmôn tên là gì ? (Mt 1,5)
 
14. Khi Thiên Thần Chúa đến cứu ông Phêrô ra khỏi ngục, ông đi đến nhà mẹ của ông Gioan, cũng gọi là Máccô và cư ngụ ở đó. Mẹ của ông Máccô tên là gì ? (Cv 12,12)
 
15. Mẹ của ông Épraim, một chi tộc của dân Ítraen, tên là gì ? (St 41,51)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 04

 
01. Haga (St 16,1-16). 
02. Giêsu (Mt 1,16)
03. Dacaria (Lc 1,57-66)
04. Đavít (Mt 1,6)
05. Maria (Mt 1,16)
06. Gioanna (Lc 8,3)   
07. Phêlích (Cv 21,1-27)    
08. Giôkhevét (Xh 6,1-27)
09. Ácrippa (Cv 25,13-27)
10. Êliseva (Xh 6,1-27) 
11. Ápraham (St 21,1-5)
12. Susanna (Đn 13,1-64)
13. Rakháp (Mt 1,5)
14. Maria (Cv 12,12)
15. Átnát (St 41,51)
 
Hàng dọc : Gia Đình Hiệp Nhất
 
 Nguyễn Thái Hùng 

 
 
 
+++++++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 05

 

 
Những gợi ý
 
01. Chị của ông Ladarô, người đã chết và được Chúa Giêsu làm cho sống lại, tên là gì ? (Ga 11,1-14)  
 
02. Con ông Môsê là tên là gì ? (Xh 2,21-22) 
 
03. Mẹ của ông Mơnase, một chi tộc của dân Ítraen, tên là gì ? (St 41,51)
 
04. Thân phụ của vua Salômôn tên là gì ? (Mt 1,6)
 
05.  Cha của ông Alêxanđê và Ruphô tên là gì ? (Mc 15,21)
 
06. Vợ của ông Xanmôn tên là gì ? (Mt 1,5)
 
07. Thân phụ của tông đồ Giacôbê, không phải anh của tông đồ Gioan, tên là gì ? (Mt 10,3)
 
08. Con của ông Bôát và bà Rút tên là gì ? (Mt 1,5)
 
09. Chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô, tên là gì ? (Mt 1,16 )


10. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì ? (Cv 25,13-27)
 
11. Cô con gái của ông Giacóp tên là gì ? (St 34,1) 

          Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 05

 
01. Mácta (Ga 11,1-14)  
02. Ghécsôm (Xh 2,21-22) 
03. Átnát (St 41,51)
04. Đavít (Mt 1,6)
05.  Simôn (Mc 15,21)
06. Rakháp (Mt 1,5)
07. Anphê  (Mt 10,3)
08. Ôvết (Mt 1,5)
09. Giuse (Mt 1,16 )
10. Bécnikê (Cv 25,13-27)
11. Dina (St 34,1) 

Hàng dọc : Tết Đoàn Viên
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 06

 

 
Những gợi ý
 
01. Mẹ của ông Perét và Derác tên là gì ? (Mt 1,3)
 
02. Thân phụ của tông đồ Gioan và Giacôbê tên là gì ? (Mt 10,2)
 
03. Ông Bôát đã cưới ai, người đã sinh ra  ông Ôvết, chính ông Ôvết là cha của ông Giêsê thân sinh của Đavít ? (R 4,13-17)       
 
04. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì ? (Xh 15,20).         
          
05. Con của bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)
 
06.  Ông Simôn, người vác đỡ thập giá của Đức Giêsu  là cha của ai ? (Mc 15,21)
 
07. Vợ của tổ phụ Giuse tên là gì ? (St 41,51)
 
08. Người chồng tên là Khanania cùng với vợ mình đã lừa dối Thánh Phêrô và thử thách Thần Khí Chúa, khi bán đất đai để dâng cúng mà còn cất giữ lại một phần cho riêng mình, bà là ai ? (Cv 5,1-11)  
 
09. Ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa, xét xử và giam giữ thánh Phaolô, cùng với vợ là người Do thái, hay cho vời thánh Phaolô đến để nghe ông nói về lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Vợ ông Phêlích là ai ? (Cv 21,1-27)  
 
10. Một tông đồ của Chúa Giêsu là con của ông Anphê, tên là gì ? (Mt 10,3)
 
11. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê, bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, tên là gì ? (Lc 8,3).
        
12. Chồng của bà Susanna, xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa, nhưng lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không chiều theo ham muốn dục vọng của hai ông. Ông tên là gì ? (Đn 13,1-64) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 06

 
01. Tama (Mt 1,3)
02. Dêbêđê (Mt 10,2)
03. Rút (R 4,13-17)       
04. Myriam (Xh 15,20)         
05. Giêsu (Mt 1,16)
06. Ruphô (Mc 15,21)
07. Átnát (St 41,51)
08. Xaphira (Cv 5,1-11)   
09. Đơruxila (Cv 21,1-27)  
10. Giacôbê (Mt 10,3)
11. Gioanna (Lc 8,3)       
12. Giôgiakim (Đn 13,1-64) 
 
Hàng dọc : Tết Yêu Thương
 
 Nguyễn Thái Hùng