Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Tết Nguyên Đán 1, 2, 3

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁNVới những gợi ý từ những nhân vật Ông Bà, Cha Mẹ, Vợ Chồng, Con Cái, Anh Chị Em

trong Thánh Kinh Tân Cựu Ước.


 Lời Chúa được trích từ

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

+++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 01

 

 
Những gợi ý
 
01. Mẹ của ông Epraim, một chi tộc của người Do thái, tên là gì ? (St 41,52)
 
02. Chồng của bà Rút, người đã sinh ra  ông Ôvết, chính ông Ôvết là cha của ông Giêsê thân sinh của Đavít, tên là gì ? (R 4,13-17)       
            
03. Vợ của ông Xanmôn tên là gì ? (Mt 1,5)
 
04. Con của bà Batseva, người sẽ kế vị ngai vàng của cha mình, tên là gì ? (2Sm 12,24...)
 
05. Người vợ của tiên tri Hôsê tên là gì ? (Hs 1,2-5)         
 
06. Em của tông đồ Giacôbê, con ông Dêbêđê, tên là gì ? (Mt 10,2)
 
07. Dưới chân thập giá có nhiều phụ nữ, trong đó có một người là mẹ của Thánh Tông đồ Giacôbê Hậu, tên là gì ? (Mc 15,40)      
       
08.  Thân phụ của vua Salômôn tên là gì ? (Mt 1,6)
 
09. Con của bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)
 
10. Ông Tôbit, người tôi trung của Thiên Chúa, vì đã chôn cất người chết nên bị người Ninivê tố cáo với nhà vua và phải trốn đi. Khi đi có dẫn theo vợ và con trai là Tôbia. Người vợ của ông Tôbit tên là gì ?  (Tobia 1,19-20)   
         
11. Người con trai của ông Môsê tên là gì ? (Xh 2,22)
 
 
          Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
+++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 01

 
01. Átnát (St 41,52)
02. Bôát  (R 4,13-17)                   
03. Rakháp (Mt 1,5)
04. Salomon (2Sm 12,24...)
05. Gôme (Hs 1,2-5)   
06. Gioan (Mt 10,2)
07. Maria (Mc 15,40) 
08.  Đavít (Mt 1,6)
09. Giêsu (Mt 1,16)
10. Anna (Tobia 1,19-20)   
11. Ghecsom (Xh 2,22)
 
          Hàng dọc : Tổ Ấm Gia Đình 
 
          Nguyễn Thái Hùng 
 
 
+++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 02

 

 
Những gợi ý 
 
01. Ông Giuse, con của tổ phụ Giacóp, lấy lệnh nữ của ông Pôtiphêra, tư tế thành On, nàng tên là gì ? (St 41,44-45) 
        
02. Con của bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)
 
03. Thân phụ của ngôn sứ Samuen tên là gì ? (1Sm 1,5...)
 
04.  Vợ ông đã chết khi sinh nở, cha đứa bé đặt tên cho con là Bengiamin, tên nàng là gì ? (St 35,18-19)
 
05. Chị ông Môsê, người đã coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì ? (Xh 15,20)       
 
06. Cha chồng của bà Rút tên là gì ? (R 1,1)
 
07. Chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô, tên là gì ? (Mt 1,16 )


08. Con của ông Ixaác, người được chúc lành, tên là gì ? (Mt 1,2)
             
09. Con gái ông Rơuên, tư tế của Madian, người có 7 cô con gái. Người chị được gả cho ông Môsê tên là gì ? (Xh 2,21)
          
10.  Mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì ? (Lc 1,36-56)
 
11. Thân phụ của vua Salômôn tên là gì ? (Mt 1,6)
 
12. Dưới chân thập giá có nhiều phụ nữ, trong đó có một người là mẹ của Thánh Tông đồ Giacôbê Hậu, tên là gì ? (Mc 15,40)
      
13. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê. Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân của đoàn truyền giáo, tên là gì ? (Lc 8,3) 
 
14. Mẹ ông Môsê tên là gì ? (Xh 2,1-10 & 6,20)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 02

 
 
01. Átnát (St 41,44-45)         
02. Giêsu (Mt 1,16)
03. Encana (1Sm 1,5...)
04. Rakhen (St 35,18-19)
05. Myriam (Xh 15,20) 
06. Êlimêlec (R 1,1)
07. Giuse (Mt 1,16 )
08. Giacóp (Mt 1,2)
09. Xíppora (Xh 2,21)          
10. Êlisabét (Lc 1,36-56)
11. Đavít (Mt 1,6)
12. Maria (Mc 15,40) 
13. Gioanna (Lc 8,3) 
14. Giôkhevét (Xh 2,1-10 & 6,20)
 
Hàng dọc : Tình Yêu Gia Đình 
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 03

 

 
Những gợi ý
 
01. Vợ ông Kheve, người Kêni, bà cùng với bà Dơvôra làm cho cuộc chiến thắng thêm phần hiển hách bằng cách đóng cọc vào màng tang của tướng Xixơra người Canaan, tên là gì ? (Tl 4,12-22)      
 
02. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)
 
03. Thân phụ của ông Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đức Giêsu, tên là gì ? (Lc 1,57-66)
 
04. Thân phụ của vua Salômôn tên là gì ? (Mt 1,6)
 
05. Con của bà Maria tên là gì ? (Mt 1,16)
 
06. Thân phụ của ông Giaphét tên là gì ? (St 6,5-10)
 
07. Nhà giải phóng vĩ đại của dân Dothái là ông Môsê, ông đã đưa dân Dothái ra khỏi Ai cập và tiến về Đất Hứa. Anh của ông Môsê tên là gì ? (Xh 6,20 &15,20)
 
08. Chị ông Môsê và là em ông Aharon, người đã coi sóc em mình khi được giấu dưới dòng sông và đã tìm được người chăm sóc nó, tên là gì ? (Xh 15,20)
 
09. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì ? (Cv 25,13-27)
 
10. Thân phụ của ông Mơnase, một chi tộc của dân Ítraen, tên là gì ? (St 41,51)
 
11. Vợ ông Raguên, anh em với ông Tôbit sẽ là nhạc mẫu của ông Tôbia. Bà tên là gì ? (Tb 7,1-17)     
 
12. Thân phụ của tổ phụ Ixaác tên là gì ? (St 21,1-5)
 
13. Bà Xíppora, vợ ông Môsê, là con gái của ai ? (Xh 2,21)
 
14. Vợ của ông Láppidốt, một nữ ngôn sứ, một thủ lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị của vua Canaan, tên là gì ? (Tl 4,4) 
 
15.  Tổ phụ Giacóp có 12 người con trai, nhưng chỉ có 1 cô con gái do bà Lêa sinh ra. Cô gái ấy tên là gì ? (St 30,21)
 
16. Mẹ của ông Ítmaen tên là gì ? (St 16,1-16). 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 
++++++++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ TẾT NGUYÊN ĐÁN 03

 
01. Giaên (Tl 4,12-22)      
02. Maria (Mt 1,16)
03. Dacaria (Lc 1,57-66)
04. Đavít (Mt 1,6)
05. Giêsu (Mt 1,16)
06. Nôê (St 6,5-10)
07. Aharon (Xh 6,20 &15,20)
08. Myriam (Xh 15,20)
09. Bécnikê (Cv 25,13-27)
10. Giuse (St 41,51)
11. Étna (Tb 7,1-17)     
12. Ápraham (St 21,1-5)
13. Rơuên (Xh 2,21)
14. Dơvôra (Tl 4,4) 
15.  Dina (St 30,21)
16. Haga (St 16,1-16)
 
Hàng dọc : Gia Đình Yêu Thương
 
 Nguyễn Thái Hùng

1. 2019